Видео Доклади от Историческа конференция Варна 2010

Цивилизация Варна – проблеми на етногенезата – Светлозар Попов

*Video:Цивилизация Варна – проблеми на етногенезата – Светлозар Попов

„Богоизбраните българи” предст. книгата Петко Атанасов

*Video:„Богоизбраните българи” предст. книгата Петко Атанасов

Димитър Боянов, поздравление
*Video:„Димитър Боянов, поздравление

Тайното знание на Черноморската Атлантида – д-р Христо Смоленов
*Video:Тайното знание на Черноморската Атлантида – д-р Христо Смоленов

Потопът в Черно море и древните цивилизации – проф. Петко Димитров
*Video:Потопът в Черно море и древните цивилизации – проф. Петко Димитров

Архитектът аристократ Дабко Дабков. Християн Облаков от Варна,

студент във ВСУ „Ч. Храбър“

*Video:"<strong>Изследване