Покана – XXIV национална конференция 2019

 

image descriptionlogo_1

 

ПОКАНА

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

със съдействието на Община Варна

организира

XXIV национална конференция

„България в световната история и цивилизации – дух и култура“,

която ще се проведе на 23-24 ноември (събота и неделя) 2019 г.

в Пленарна зала на общината от 9,30 до 18,30 ч.

Уважаеми изследователи, съмишленици, приятели, започнахме подготовката на ежегодната национална конференция с традиционния наслов и ви каним да заявите своето участие в програмата на форума. Предлагаме като акцент подтемата „ПАМЕТНИ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“ и очакваме вашите предложения. Можете да представите пред широката аудитория на нашия форум изследвания, свързани с духовния път на българите през вековете, с важни събития и личности от българската история, с проучвания на документалното богатство на архивите, етнологията, археологията. Заявка за участие в програмата на конференцията можете да направите, като до 31 октомври 2019 г. изпратите темата на доклада с кратко резюме на адрес sdrujenieduhikultura@abv.bg  Регламентът за време е 20 минути.

До 10 ноември в Сдружението ще обсъдим предложените теми и ще публикуваме програмата на конференцията в нашия сайт www.istor-konf-varna.com  и във Фейсбук страницата на Сдружение  „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“. Очакваме ви!

 

За контакт: Даниела Василева, тел. 0878706498.

23 септември 2019 г., гр. Варна

Конференцията се провежда по проект „Подготовка, провеждане и  популяризиране  на XXIV национална конференция „България в световната история и цивилизации“ на Сдружение „България – дух и култура“ с финансовата подкрепа на Община Варна чрез Фонд „Култура“.

 

IN MEMORIAM

IN  MEMORIAM

rulinski

На 6 юли 2019 г. в Русе е починал нашият скъп приятел Светлозар Рулински – един от дългогодишните участници в националната конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“. За щастие, той успя да се включи в програмата на миналогодишния форум и отново успя да предизвика интереса на аудиторията с доклада си, последван от множество въпроси и коментари. Заедно с другия голям изследовател и наш приятел  – Георги Кръстев от Монтана, проведоха редица експедиции за проучване на факти от българската история, които представиха от трибуната на конференцията. Трайна диря в българската историография оставя и книгата на Рулински „Шумерски митове в българския фолклор“, издадена от „Данграфик“ – Варна през 2006 г.

Светлозар Рулински ще остане в нашата памет с оригиналния си изследователски подход в областта на етнографията и фолклора, със своята сърдечност и чувство за хумор в общуването, със всеотдайност към българската идея.

Да сведем глава в поклон пред неговия достоен живот! Ще те помним, приятелю! Почивай в мир!

                                     От Сдружение „БЪЛГАРИЯ  – ДУХ И КУЛТУРА”