ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

П О К А Н А

за участие в ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

Каним ви да участвате в първите „Пролетни дискусии – Варна”, които ще се проведат на 12 май 2012 г., в Културно-просветен център „НАЧАЛО” – Варна,  ул. „Раковски”, № 4. (www.centar-nachalo.com)

Събитието – „Пролетните дискусии – Варна” са продължение на ноемврийската историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” (www.istor-konf-varna.com), която се провежда ежегодно във Варна вече 16 години, основана от народния будител Димитър Боянов. Предложенията за провеждането на този пролетен форум идват от страна на участниците в конференцията – докладчици и слушатели.

Идеята –  да се дискутира по някои основни теми от историческия и духовния път на българите през вековете, като се изчистят наслоените фалшификации и спорни моменти, на базата на съвременните проучвания. Стремежът ни е да се популяризират дълбоките корени на българската държавност и духовност, които да са верни ориентири по пътя на българите във времето напред.

Участват автори на изследвания, свързани с посочените теми: Кирил Милчев, Петко Атанасов, Александър Мошев (София), Светлозар Попов, Йордан Бояджиев (Варна), Таньо Танев, Ангел Манев (Стара Загора), Спас Мавров (Казанлък)

Теми на първите „Пролетни дискусии – Варна” са:

  • Български държави преди създаването на Дунавска България.
  • Духовни учения по българските земи до X век.
  • Древни извори за българската история – летописи, историография, археология, фолклор.

Програма

9.30 Откриване и представяне на участниците

10.00  Български държави преди създаването на Дунавска България – водещ Кирил Милчев

13.00 Обедна почивка

14.00 Духовни учения по българските земи до X век – водещ Петко Атанасов

16.00 почивка

16.30 Древни извори за българската история (летописи, историография, археология, фолклор) – водещ Светлозар Попов

18.30 Обобщение на дискусията

19.00  Закриване                                                                                                                  

За контакт:   +359 878 706498 – Даниела Василева – организатор

+359 884 561081 – Анатолий Радев и Дария Василева – медия координатори

МАГИЯТА НА ЕДИНЕНИЕТО

МАГИЯТА  НА  ЕДИНЕНИЕТО

XVI   НАЦИОНАЛНА  ИСТОРИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„БЪЛГАРИЯ  В  СВЕТОВНАТА  ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИИ  –

ДУХ  И  КУЛТУРА”

Екатерина Пейчева

На 26-27 ноември 2011г.  в Пленарната зала на Община Варна се проведе поредната, станала вече традиционна историческа  конференция.  Тази година подтемата беше „Варна – кандидат за европейска  културна столица  2019 г.”, затова основната част от докладите бяха посветени на миналото и настоящето на Варненския край.

Изключителната история на Варна и Варненския регион, която започва с  цивилизацията, живяла тук преди потопа в Черно море, откритото най-старо обработено злато в света,  както и мегалитите на Побити камъни  позволяват да се създаде хипотезата за най-древната цивилизация с център Варна. Богатото наследство на тракийската култура по тези земи, договорът между кан Аспарух и византийския император  Константин IV през 681 г. – от който тръгва съвременна България, битката на народите – на цвета на християнското рицарство срещу полумесеца през 1444 г., при която загива полският крал Владислав III Ягело, наречен Варненчик, са значими факти от миналото на нашия край.  Бележита диря оставят духовно-творческото наследство на варненския митрополит Симеон, дейността на хирурга Параскев Стоянов,   композитора Добри Христов, написал най-прекрасната православна музика, архитектите Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, скулпторът Кирил Шиваров, придали европейското очарование на Варна, световно известният художник  Борис Георгиев ди Варна, първият в света балетен конкурс,  музикалните и кинофестивали, фолклорните конкурси и празници. Всичко това е солидно основание  за предложението  Варна да бъде избрана за културна столица на Европа. Проектът на Община Варна за това предложение беше  представен от Елка Кръстева, член на секретариата на проекта. Тя подробно ни запозна с многобройните изисквания на Европейския съюз, както и с намеренията и мероприятията на общината, които трябва да бъдат изпълнени за тяхното покриване.

„Живата история – проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, представи завеждащата отдел „Краезнание” на библиотеката Кристиана Димчева. Проектът по програма на европейската комисия „Обучение през целия живот” събира участници от различни страни и възрасти, които се запознават с историята и културното наследство на Варна.

Continue reading