XVII научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

Организационен комитет с подкрепата на Община Варна и Съюза на учените – Варна провежда ежегодната XVII-та научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” на 24 и 25 ноември 2012 г. в Пленарната зала на общината.

Акценти на конференцията през тази година са темите, свързани с началото на българската държавност, с честването на 250 години от написването на Паисиевата „История славянобългарска”, 100 години от началото на Балканската война, 200 години от преселването на Бесарабските българи.
Заявки за участие с доклади се приемат с кратко резюме, изпратено до 10 ноември 2012 г. на e mail dangrafik@abv.bg. Представянето на докладите е в рамките на 25 мин.
Очакваме ви!

Даниела Василева,
член на Организационния комитет
тел. 0878 406 984

Пролетни дискусии – Варна – Обзор

Пролетни дискусии  – Варна
„България в световната история и цивилизации”
12 май 2012 г.

Този форум се роди по предложения на много от участниците в едноименната историческа конференция, която се провежда ежегодно в края на ноември от 16 години в Пленарната зала на Община Варна. Историята на тази уникална по рода си конференция е разказана в сайта, но ще отбележим, че нейната уникалност има няколко измерения, които се поддържат и съхраняват през годините. На първо място това е нейният новаторски дух. Тук се разбиват наложени идеологически и „научни” табута, търси се обективната истина за дълбоките корени на българската държавност и духовност, за пътя на българите през вековете. Второ, още през 1998 г. за първи път се поставя въпросът за българските общности по света и необходимостта от тяхното приобщаване към родината. Форумът излиза с декларация до ръководителите на държавните органи с предложение за създаване на Световен съюз на българите. Тази тема е актуална и днес, тя ежегодно присъства в програмата на конференцията. Друга характерна черта е участието на изследователи, които не са професионални историци, но задълбочено и вдъхновено проучват българската диря в пространството и времето, на територията на историографията, древните летописи, фолклора, етнографията. От нашата конференция са тръгнали множество публикации, сборници с доклади, книги, които дават отговор на значими въпроси от българската история, които с години са били премълчавани, фалшифицирани, пренебрегвани, изопачавани.

За съжаление, в учебниците по история, в различни енциклопедии и справочници все още могат да се прочетат отдавна отхвърлени от съвременните проучвания факти, които често пъти са обидни за паметта на дедите ни. Това поставя под сериозно съмнение качеството на образованието на децата ни, което намира израз и в изкривяване на техния мироглед, а това се отразява върху целия ни обществено-политически живот.

Continue reading