Програма – ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014

ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014

Българите на Балканите преди
Аспарухова България
Програма

26 април – събота

10,00 – 10,30 ч. Откриване – водещи Екатерина Пейчева и Росен Гацин
10,30 – 11,00 ч. Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов, Варна
11,00 – 12,00 ч. Библейска хронология, разпятие, нова ера –Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
Принципът на дванадесетичността – Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
12,00 – 13,00 ч. Обсъждания
13,00 – 14,00 ч. Почивка
14,00 – 14,30 ч. Българите и Първа Юстинияна – Весела Трайкова, София
14,30 – 15,00 ч. Блазиус Клайнер и неговата „История на България” – Петко Атанасов, София
15.00 – 15,30 ч. За така наречените „амулети конници с мъжка глава” – Йото Валериев, Йордан Бояджиев
15,30 – 16,00 ч. От Шумер до Добруджа. Път през вековете – Светлозар Рулински, Русе
16,00 – 17,00 ч. „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов –
Даниела Василева, издателство „Данграфик”
17,00 – 18,00 ч. Обсъждания

27 април – неделя

10,00 – 13,00 ч. Кръгла маса – разговор на тема „Ранното християнство на Балканите
и нашето минало” – водещ Петко Атанасов

Място – Артсалон на Радио Варна

art-salon-radio-varna

Вход свободен

Цивилизация Варна

 

Пролетни дискусии – Варна „Българите на Балканите преди Аспарухова България”

Пролетни дискусии – Варна

„Българите на Балканите преди Аспарухова България”

26-27 април 2014 г.

Третото пролетното издание на традиционната ноемврийска Историческа конференция ще се състои на 26-27 април 2014 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012 и 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. Във  форума взеха участие автори, които имат изследвания и публикации, свързани със създаването и развитието на първите българските държави. Бяха обсъдени и изяснени някои спорни основни понятия и моменти от българската история през този период. Тази година темата е естествено продължение на предишните, като вниманието е насочено към присъствието на българите на Балканите през периода I – VII век, преди създаването на т.н. Дунавска България. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на нашия форум е да се обобщят фактите, като се направи опит за изясняване на основните позиции по въпроса и формулирането на изводи и становища. Заявки за участие в дискусията се приемат от изследователи, които могат да представят аргументирани мнения по темата, като изпратят резюме на електронен адрес dangrafik@abv.bg до 30 март 2014 г. До нови срещи!

Организационен комитет