Сборник с доклади 2010 – 2014г.

Сборник с доклади 2010-2014 г.

Сборникът „България в световната история и цивилизация – дух и култура” (2010 – 2014 г.) включва  доклади от едноименната национална конференция, която се провежда ежегодно във Варна от 1996 г. и събира изследователи  от различни градове на страната. Варненската конференция, както е известна сред своите почитатели, търси интердисциплинарния подход в историческите проучвания и успява да запълни множество бели петна в българската историография, преодолявайки идеологическите табута от миналото. Включените в сборника доклади доразвиват и допълват  представите ни за пътя на българите през вековете, за дълбоките познания, високия дух и култура, които носят.

Съдържание

 Основателят Димитър Боянов – Дамето/ 7

Предговор / 10

Единението на българите – залог за бъдещеЕкатерина  Пейчева / 12

Технологични особености и вероятни източници на материали за сребърни монети, в парично обръщение по българските земи от Античността до Възраждането Неделчо Неделчев, Владимир Овчаров, Йордан Бояджиев, Руси Русев, Димитър Неделчев, Христо Терзиев, Иван Църов, Диян Димитров / 19

60 години Държавен архив – Варна –  пазител на историческата памет – Владимир Владимиров / 31

Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространствод-р Албина Хайруллина-Валиева / 43

Черепът в българската обредност – праисторически корениСветлозар Попов / 51

Чашата на цар Калоян от черепа на Балдуин или БонифацийЦвета Савова / 80

Най-ранни сведения за хуните и връзката им с българитеАлександър Мошев / 87

Леточислението в „Именника на българските князе”. Боспорски трако-македонски династии Андрей Киряков / 105

Дуалистичното християнство като живяна етикапроф. дфн Ерика Лазарова / 114

Космогонията на Боян мага и богомилитеСпас Мавров / 134

Норовският псалтир – паметник на късното българско средновековие и на многостранните календарни знания на българите Веселин Тракийски / 143

За буквите Петко Атанасов / 163

Българската архиепископия и българското царство д-р Кирил Милчев / 168

Космогонични измерения на празника Св. ГеоргиСветлозар Рулински / 174

Свещените водопади в Рила планина Страхил Гювийски / 196

Археометричният сонометър на Сент Ив ДАлвейдър и модерната Питагорейска музикална система Венера Иванова, Таньо Танев, Ангел Манев / 207

Исторически парадокси на хронологиятаТаньо Танев, Ангел Манев / 211

Два непознати епизода от Балканската войнаКостадин Костадинов / 241

Варненските архитекти на фронта преди 100 години – Християн Облаков / 245

Юл Браун – човекът, който запали водата Петър Тодоров / 250

Няколко факти от миналото на град Болград, столицата на българите в южната част на Бесарабия Илия Вълков / 254

Селищното пространство – космосът на българинад-р Росен Гацин / 266

Неолитни изображения, знаци и символи в шевица от
Софийско: Богинята и рогатите глави
д-р изк. Юлия Боева / 274

Зиновий Дерменджиев –  опълченецът от Бесарабия –  Паша Александрова / 297

Видео доклади за 2013 година

Можете да гледате видео доклади за изминалата 2013 година като кликнете ТУК