50 години от откриването на Варненския халколитен некропол

50 години от откриването на Варненския халколитен некропол

Варненският халколитен некропол е открит случайно през есента на 1972 г.  при изкопни работи в Западната промишлена зона на гр. Варна. Той е разположен на наклонена на юг тераса на около 500 м от северния бряг на Варненското езеро. Досега тук е проучена площ от около 7 500 кв. м, на която са разкрити 294 гроба. Те се датират в късната каменно-медна епоха (енеолит или халколит) – т.е. в периода 4400 -4200 г. пр. Хр. Погребаните тук хора са принадлежали към най-раната общност в света, доближаваща се в съвременните ни представи до това, което наричаме цивилизация. Само откритите досега златни предмети са 3 028 броя с общо тегло над 6,5 кг – най-голямото количество от първото обработено злато в света.

Проучванията на Варненския некропол са предмет на множество български и чуждестранни изследователи. Особено значим резултат от тях е изводът, че тук е създадена древната Варненска цивилизация, чиито постижения имат световен принос.

По повод 50-годишнината от откриването на Некропола, тук ще публикуваме доклади на участници в нашата конференция и нови проучвания, които припомнят и доразвиват познанията ни за този важен исторически период от миналото на България.

Свалете статия по темата на Светлозар Попов „Краят на халколитната цивилизация Варна в „гръцката“ и египетската митологии