Съобщение за юбилейната XXV национална конференция

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА

гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 23, ап. 34

e-mail: sdrujenieduhikultura@abv.bg, тел. 0878 706 498


Скъпи наши съмишленици, приятели на националната конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, основана във Варна  през 1996 г. от издателя Димитър Боянов и археолога Иван Иванов. Този уникален за времето си форум събираше през годините вдъхновени изследователи на българската история, на духовния път на българите през вековете и стана свободна трибуна за преодоляването на идеологическите бариери,  на многобройните фалшификации за нашето минало. Докладваните нови проучвания разшириха представите ни за началото на българската държавност много преди създаването на Аспарухова България, за древната Варненска цивилизация и приноса на българите в развитието на Европейската цивилизация, за богатото наследство на народното творчество. Издадените през годините сборници с доклади от конференцията имат важен принос в българската историография, те попълват множество бели петна в нея.

Нашето Сдружение продължава традицията в организирането на форума. Наложи се през ноември миналата година да отложим юбилейната XXV конференция, поради усложнената епидемична обстановка. Насрочихме нейното провеждане на 12-13 юни тази година и подготовката вече започна. Както обикновено, имаме няколко акцента в програмата, свързани с кръгли годишнини на важни събития и личности, с представянето на новоизлезли книги. Автори и изследователи посрещат с радост поканата за участие в нашия форум, така че ни очакват интересни теми и участници – ще ви информираме за тях в процеса на подготовката. В началото на юни ще представим окончателната програма.

Очакваме ви да споделите с нас това вълнуващо духовно събитие – юбилейната XXV национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“.

Даниела Василева, председател на Сдружението

Варна, 20 април 2021 г.