Програма на 24-та национална конференция „България в световната история и цивилизации“

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

със съдействието на Община Варна

организира

24-та национална конференция „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“ на 22, 23 и 24 ноември 2019 г.

 ПРОГРАМА (ПРОЕКТ)

22.11. петък – Артсалон на Радио Варна, 18 ч.

Представяне на книгата „Къщите още говорят“ от Мариана Мелнишка и Александър Геров. Среща с авторите, водещ Християн Облаков

23.11. събота – Пленарна зала на община Варна

9-9:30 ч. Регистрация на участниците

9:30 – 10:00 ч. Изпълнения на хор „Морски звуци“ – Варна

Диригент Росица Щерева, на рояла Жанета Бенун-Николаева

10:00 ч. Откриване. Варненската конференция с принос в българската историография – Даниела Василева, изд. „Данграфик“, председател на сдружението

10:20 – 10:40 ч. Името КИМЕРИ, което някога са носили българите – проф. Борис Атанасов, София

10:40 – 11:00 ч. Сдружение „Варненски Некропол 1“ с идейни проекти за превръщането на Некропола в туристически археологически обект – арх. д-р Жечка Илиева и екип студенти, Варненски свободен университет

11.00 – 11,30 ч. Варненският Некропол и създалият го древен град на живите. Проект за възстановяване на цялостен комплекс „Златният Некропол“ – Йордан Детев и д-р Веселина Вачкова (Инст. за изследване на историята, БАН)

11:30 – 11:50 ч. Проучвания на „Варненски Некропол 3“  – гл. ас. д-р Владимир Славчев, РИМ – Варна

11:50 – 12:10 ч. 140 години Военноморски сили на България – контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на България, Варна

12:10 – 12:30 140 години Дипломатическа служба в България. Институции и представители 1879-1918 г. – д-р Алека Стрезова, Инст. за изследване на историята –  БАН, София

12:30 – 13:30 ч. Почивка

13:30 – 13:50 ч. Архитектът Камен Горанов (По документи в Държавен архив – Варна) –  Донка Николова, гл. експерт в ДА-Варна

13:50 – 14:10 ч. Ирландските болги и северното корабоплаване – Светлозар Попов, Варна

14:10 – 14:30 ч. Къде е било древното светилище-прорицалище на бог Дионис? – Андрей Киряков, Пловдив

14:30 – 14:50 ч. Арес от тракийския пантеон – Петко Атанасов, София

14:50 – 15:10 ч. Кирил Философ от Кападокия – забравеният създател на кирилицата – Петко Добрев, Силистра

15:10 – 15:30 ч. Иван Александър. Творецът исихаст – д-р Елица Димова, София

15:30 – 15:50 ч. Забравените оръжия по българските земи – Стефан Попов, София

15:50 – 16:10 ч.  Двойните брадви от земите на Североизточните Балкани – VI до I хил.пр.н.е. –  Ставри Топалов (представя най-богатата колекция), София

16:10 – 16:30 ч. Българските хайдути в антиосманската съпротива на Европа XV-XVII век – Иван Първанов, докторант ВТУ, В. Търново

16:30 – 17:00 ч. 100 г. от подписването на Ньойския договор и съдбата на България – Стоян Райчевски, София

17:00 – 17:50 ч. Представяне и прожекция на документалния филм „Тутраканската епопея“, IV част от поредицата „Помни войната 1915 – 1918 г.“ на Военния тел. канал – Мария Цветкова, зам. директор на Информационния център на МО и режисьор на филма, Радослав Симеонов, сценарист, гл. експерт в Министерство на отбраната, София

17:50 – 18:30 ч. Обсъждане по докладите

18:30 ч. Закриване на съботния ден

24.11. неделя – Пленарна зала

9:30 – 9:40 ч. Кратък обзор на съботния ден

9:40 – 10:00 ч. Черноморските фарове – фотоизложба на Владимир Спасов, София

10:10 – 10:20 ч. Подводни културни туристически маршрути в западната част на Черно море – доц. д-р Преслав Пеев, р-л Секция „Морска геология и археология“,  Институт по океанология – БАН. Презентация – Христо Иванов, Варна

 10:20 – 10:40 ч. Древният колобърски слънчев календар на българите – Спас Мавров, Казанлък

 10:40 – 11:00 ч. Празникът във Възрожденския Пловдив: Календар и промяна. “11 май – Втори Великден“ – д-р Ирена Янчева, Пловдив

11:00 – 11:20 ч. Място и роля на  търновската женска организация през Възраждането – Гинка Георгиева, докторант ВТУ

11:20 – 11:40 ч. Свещената Рила планина. Малка книга за Кабул – Страхил Гювийски, експерт в Нац. парк Рила

11:40-12:00 ч. „Непознатите братя Шкорпил“ – проект с новаторски характер –  Наталия Енева, уредник в МК „Аладжа манастир“ – Варна и инж. Петър Атанасов, IT-специалист в РИМ-Варна.

 12:00-12:20 ч. 95 години Археологическо сдружение „Българска старина“ – Павлинка Дякова, Шумен

12:20-12:40 ч. Димитър Маринов – основател на Етнографския музей при БАН –

д-р Росен Гацин, преподавател в СУ

12:40 – 13:00 ч. Съвременни демографски проблеми в България и далновидността

на нашите изследователи – проф. д.ик.н. Пенка Найденова, доц. д-р Геновева Михова (Център за демографски изследвания и обучение)

13:00 – 13:30 ч. Почивка

13:30-13:50 ч. 90 години от издаването на „История на въстанието в Батак 1876 г.“ от Йордан Венедиков, ценен исторически извор – Ивалина Денева, Варна

13:50-14:10 ч. Българският АЗ на художника Христо Танев – Екатерина Пейчева, Варна

14:10 – 14:30 ч. Обредните хлябове и техните символи – Милена Драгнева, Исторически музей – Провадия

14:30 – 14:50 ч. Символът на свастиката в българската везбена традиция – въпроси и отговори – Славян Стоянов, Варна

14:50 – 15:10 ч. Народните вярвания за змея/змията в българската народна поезия като персонификация на екзистенциалните страхове – Свилен Лапаков, Варна

15:10 – 15:30 ч. Фондация „БЪЛГАРИН“ в подкрепа на фолклорното наследство – Станимир Георгиев (изп. директор на фондацията), Варна

15:30 – 15:50 ч. Проектът „Исторически парк“ – постижения и перспективи – Ивелин Михайлов (изп. директор на дружеството), с. Неофит Рилски

15:50 – 16:30 ч. Обсъждане по докладите   16:30 ч. Закриване на конференцията