IN MEMORIAM

IN  MEMORIAM

rulinski

На 6 юли 2019 г. в Русе е починал нашият скъп приятел Светлозар Рулински – един от дългогодишните участници в националната конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“. За щастие, той успя да се включи в програмата на миналогодишния форум и отново успя да предизвика интереса на аудиторията с доклада си, последван от множество въпроси и коментари. Заедно с другия голям изследовател и наш приятел  – Георги Кръстев от Монтана, проведоха редица експедиции за проучване на факти от българската история, които представиха от трибуната на конференцията. Трайна диря в българската историография оставя и книгата на Рулински „Шумерски митове в българския фолклор“, издадена от „Данграфик“ – Варна през 2006 г.

Светлозар Рулински ще остане в нашата памет с оригиналния си изследователски подход в областта на етнографията и фолклора, със своята сърдечност и чувство за хумор в общуването, със всеотдайност към българската идея.

Да сведем глава в поклон пред неговия достоен живот! Ще те помним, приятелю! Почивай в мир!

                                     От Сдружение „БЪЛГАРИЯ  – ДУХ И КУЛТУРА”