Прессъобщение за XXIII конференция

plakat2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“ със съдействието на Община Варна организира 23-та национална конференция „България в световната история и цивилизации“, която ще се проведе на 24 и 25 ноември 2018 г. в Пленарна зала на  общината

 

Подтема на форума тази година е „Паметни събития и личности“. Започваме с представяне на книгата „Величието на Константин и нашата участ“ от Петко Атанасов, изследовател и издател от София, редовен участник в нашата конференция през годините. Събитието ще се състои на 23 ноември от 18 ч. в Артсалон на Радио Варна.

  В конференцията участват с нови проучвания над 30 изследователи. В края на съботния ден нашият винаги очакван гост Стоян Райчевски ще представи своята най-нова книга, посветена на големия идеолог на българското Възраждане – Георги Раковски.

Програмата включва широка хронологична и тематична палитра от доклади в областта на археологията, историографията, лингвистиката, етнологията. Повечето техни автори са утвърдени изследователи, спечелили интереса и доверието на варненската аудитория. Сред тях са Светлозар Попов, д-р Росен Гацин, Славян Стоянов, Християн Обаков, д-р Пламена Рачева от Варна, доц. д-р Веселина Вачкова, Христо Буковски, Цветан Томчев, проф. Борис Атанасов, проф. Добрин Денев, Николай Иванов, д-р Юлия Боева от София, Светлозар Рулински от Русе, Петко Добрев от Силистра, Спас Мавров от Казанлък и др.

За първи път ще посрещнем д-р Атанас Орачев от Ахтопол – един от най-добрите изследователи на древната история на Черно море, създател на „Музея на котвата“ в Ахтопол, ръководител на множество подводни археологически експедиции. Сред новите  участници в програмата на конференцията е Валентин Вътов от Пловдив, автор на солидното двутомно изследване „Непознатата история на българите“. През септември т.г. по повод 100 години от края на Първата световна война парламентът единодушно прие Добрич и Тутракан да бъдат обявени за „Град на Българската бойна слава“. Радослав Симеонов от ИМ – Добрич ще представи своите дългогодишни проучвания, свързани с героизма на българската войска в боевете през Първата световна война в Добруджа.

Продължаваме да привличаме съвсем млади изследователи за участие в нашия форум и да ги подкрепяме в тяхното развитие. Отново даваме думата на екипа ученици от Хуманитарната гимназия във Варна, които от години провеждат теренни проучвания на  фолклорното наследство в с. Аспарухово, Варненско. Под ръководството на своята учителка Елеонора Николова те ще представят темата „Живи спомени в с. Аспарухово“. Познатите ни от миналогодишното си участие ученички от Разград  – деветокласничките Ася и Симона Андрееви – ще покажат компютърната разработка „Хърцойски мотиви“, с която ще демонстрират използването на съвременните технологии в изучаването на фолклора.

Оформи се блок от интересни доклади, посветени на културно-историческото наследство на Варненския край. Те ще запознаят аудиторията с първите учреждения във Варна след Освобождението, с паметни места в града, свързани с живота на видни личности, с архитектурни забележителности и др. С интерес очакваме в края на неделния ден да видим презентацията на Ивелин Михайлов, който ще представи грандиозния проект „Исторически парк“, който се осъществява край Варна.

          Програмата на форума е публикувана в сайта www.istor-konf-varna.com

ФБ страницата Сдружение „България – дух и култура”

За контакт: sdrujenieduhikultura@abv.bg

Даниела Василева, председател на Сдружението, тел. 0878706498