Покана за новата XXIII конференция – 24-25 ноември 2018

LogoПОКАНА

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

със съдействието на Община Варна

организира

XXIII-та национална конференция

„България в световната история и цивилизации – дух и култура“,

която ще се проведе на 24-25 ноември (събота и неделя) 2018 г.

в Пленарна зала на общината от 9,30 до 18,30 ч.

 

Уважаеми изследователи, съмишленици, приятели, започнахме подготовката на ежегодната национална конференция с традиционния наслов и ви каним да заявите своето участие в програмата на форума. Предлагаме като акцент подтемата „ПАМЕТНИ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“ и очакваме вашите предложения. Можете да представите пред широката аудитория на нашия форум изследвания, свързани с духовния път на българите през вековете, с важни събития и личности от българската история, с проучвания на документалното богатство на архивите, етнологията, археологията. Заявка за участие в програмата на конференцията можете да направите, като до 31 октомври 2018 г. изпратите темата на доклада с кратко резюме на адрес sdrujenieduhikultura@abv.bg  Регламентът за време е 20 минути.

До 10 ноември в Сдружението ще обсъдим предложените теми и ще публикуваме програмата на конференцията в нашия сайт istor-konf-varna.com и в страницата на Сдружение  „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“ във Фейсбук. Очакваме ви!

За контакт: Даниела Василева, тел. 0878 706 498.

25 септември 2018 г., гр. Варна