Издаване на сборник доклади от конференцията 2018

logo_1

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА

гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 23

e-mail: sdrujenieduhikultura@abv.bg, тел. 0878 706 498

Проект с финансовата подкрепа от Фонд „Култура“ към Община Варна

на тема

„Подготовка, издаване и  популяризиране на сборник „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ –

 доклади от едноименната конференция“

 

 sbornik2018

         В началото на април 2018 г. Сдружение „България – дух и култура“ започна работа по проекта, която включва няколко дейности: подготовка на докладите за издаване – редактиране, събиране на документи и снимки като илюстрации, художествено оформление и отпечатване на сборника, популяризиране.

  Издаването на Сборника „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ с доклади от едноименната национална конференция има за цел да продължи традицията на такива издания през 23-годишната история на  конференцията, отразяващи изследванията на участниците в нея. Сборникът  има своя важен принос в българската историография, тъй като докладите публикувани в него се отличават  с новаторски, нестандартен подход към проучването на българския дух и култура през вековете и са плод на дългогодишни изследвания на авторите.

Издаването на сборника спомага за утвърждаването на града като място за създаване на качествено културно-историческо средище, особено в контекста на обявената 2018 за „Европейска година на културно-историческото наследство“. Публикуваните доклади отговарят на  съвременните тенденции в развитието на  проучването на културно-историческото наследство на Европа и приноса на Варненския регион.

Усилията на докладчиците са насочени към изясняване на  теми, които доскоро бяха премълчавани в българската историческа наука или беше налаган тенденциозен идеологически подход в тяхното разглеждане и осветляване. Друга важна особеност на докладите е, че част от тях са дело на изследователи с различни професии – лекари, инженери, юристи, архитекти и др., чиито задълбочени  изследвания не  са публикувани в профилираните исторически издания. Специално внимание  в проекта е отделено на популяризиране на сборника сред  ученици, студенти, членове на младежки НПО, продължава привличането на млади изследователи за участие в нашия форум.

Сборникът включва 24 доклада по теми, които отразяват широкия спектър от разглеждани и обсъждани проблеми – изследвания за началото на българската държавност и култура, създаването и ролята на богомилското учение и разпространението му в Европа, етноложки проучвания за древното знание на българите, съхранено във фолклора и митологията, духовните послания на нашите предци от древната Варненска халколитна цивилизация. Автори на докладите са утвърдени изследователи – като проф.д-р Руси Русев и д-р Йордан Бояджиев от ТУ – Варна, д-р Светлозар Попов от Варна – автор на 8 исторически книги, проф.д-р Ерика Лазарова от БАН, изследователите Спас Мавров от Казанлък, Петко Атанасов и д-р Юлия Боева от София, д-р Ирена Янчева и Андрей Ковачев от Пловдив и др. От младите варненски автори са представени д-р Росен Гацин, етнолог, преподавател в СУ „Кл. Охридски”, Християн Облаков – млад юрист,  изследовател на архитектурното наследство на Варна, етноложки ученически екип от Хуманитарната гимназия с ръководител Елеонора Николова и др.

Сборникът е издаден в тираж 200 бр. и може да бъде намерен във фонда на Регионалната библиотека, в десетки училищни и читалищни библиотеки. Той беше представен на пресконференция, проведена на 26 юни 2018 г. Книгите ще бъдат предоставени на авторите в сборника и участниците в програмата на националната конференция „България в световната история и цивилизации“ и Пролетните дискусии, които Сдружението организира ежегодно.

 

Даниела Василева,

Председател на Сдружението и

Ръководител на проекта

sbornik_2018

Със съдържанието на сборника може да се запознаете като кликнете ТУК – ще го изтеглите в pdf формат за четене на докладите.