Сборник с доклади 2010 – 2014г.

Сборник с доклади 2010-2014 г.

Сборникът „България в световната история и цивилизация – дух и култура” (2010 – 2014 г.) включва  доклади от едноименната национална конференция, която се провежда ежегодно във Варна от 1996 г. и събира изследователи  от различни градове на страната. Варненската конференция, както е известна сред своите почитатели, търси интердисциплинарния подход в историческите проучвания и успява да запълни множество бели петна в българската историография, преодолявайки идеологическите табута от миналото. Включените в сборника доклади доразвиват и допълват  представите ни за пътя на българите през вековете, за дълбоките познания, високия дух и култура, които носят.

Съдържание

 Основателят Димитър Боянов – Дамето/ 7

Предговор / 10

Единението на българите – залог за бъдещеЕкатерина  Пейчева / 12

Технологични особености и вероятни източници на материали за сребърни монети, в парично обръщение по българските земи от Античността до Възраждането Неделчо Неделчев, Владимир Овчаров, Йордан Бояджиев, Руси Русев, Димитър Неделчев, Христо Терзиев, Иван Църов, Диян Димитров / 19

60 години Държавен архив – Варна –  пазител на историческата памет – Владимир Владимиров / 31

Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространствод-р Албина Хайруллина-Валиева / 43

Черепът в българската обредност – праисторически корениСветлозар Попов / 51

Чашата на цар Калоян от черепа на Балдуин или БонифацийЦвета Савова / 80

Най-ранни сведения за хуните и връзката им с българитеАлександър Мошев / 87

Леточислението в „Именника на българските князе”. Боспорски трако-македонски династии Андрей Киряков / 105

Дуалистичното християнство като живяна етикапроф. дфн Ерика Лазарова / 114

Космогонията на Боян мага и богомилитеСпас Мавров / 134

Норовският псалтир – паметник на късното българско средновековие и на многостранните календарни знания на българите Веселин Тракийски / 143

За буквите Петко Атанасов / 163

Българската архиепископия и българското царство д-р Кирил Милчев / 168

Космогонични измерения на празника Св. ГеоргиСветлозар Рулински / 174

Свещените водопади в Рила планина Страхил Гювийски / 196

Археометричният сонометър на Сент Ив ДАлвейдър и модерната Питагорейска музикална система Венера Иванова, Таньо Танев, Ангел Манев / 207

Исторически парадокси на хронологиятаТаньо Танев, Ангел Манев / 211

Два непознати епизода от Балканската войнаКостадин Костадинов / 241

Варненските архитекти на фронта преди 100 години – Християн Облаков / 245

Юл Браун – човекът, който запали водата Петър Тодоров / 250

Няколко факти от миналото на град Болград, столицата на българите в южната част на Бесарабия Илия Вълков / 254

Селищното пространство – космосът на българинад-р Росен Гацин / 266

Неолитни изображения, знаци и символи в шевица от
Софийско: Богинята и рогатите глави
д-р изк. Юлия Боева / 274

Зиновий Дерменджиев –  опълченецът от Бесарабия –  Паша Александрова / 297

ПРОГРАМА – XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И

ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

Варна, 21 – 22 ноември 2015 г.

ПРОГРАМА

Пленарна зала на Община Варна

 

21 ноември, събота

9,00- 9,30 ч.     Посрещане и регистрация на участниците

9,30-10,00 ч.     Изпълнения на Хор „Морски звуци” – Варна

10,00-10,30 ч.     Откриване. Връчване почетния знак на конференцията

10,30-10,50 ч.     Благословени от българския дух. 20 години конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” – Екатерина Пейчева (Варна)

10,50-11,10 ч.     Корабът на цар Резос. Проект от телевизионната поредица „Непозната земя” по БНТ – Атанас Димитров, режисьор (София)

11,10-11,30 ч.     Шумерският EMEGIR проговори на български език – проф. Борис Атанасов (София)

11,30-11,50 ч.     Древната Самарска цивилизация – проф Лили Райчева (София)

11,50-12,10 ч.     Металографски аспекти на някои експонати от музейната експозиция „История на котвата” в гр. Ахтопол – проф. дтн Руси Русев, д-р инж. Йордан Бояджиев, д-р инж. Д. Димитров – ТУ – Варна, д-р Ат. Орачев – Музей на котвата – Ахтопол

12,10-12,30 ч.     „Боговете металурзи” от Варненския некропол –
паралели в митологията – Светлозар Попов
(Варна)

12,30-12,50 ч.     Скритото знание на българите – Дарът на Корена или колко е важно да бъдеш езичник!? – Розмари Де Мео – изследовател на тайнствата в българската обредност (София)

12,50-14,00 ч.     Почивка

14,00-14,20 ч.     За цветовата символика в българската хидронимия – Стоян Райчевски (София)

14,20-14,40 ч.     Константин Велики в Християнската легенда – Петко Атанасов (София)

14,40-15,00 ч.     „История на катари, валдензи, богомили в Австрия през 13 в.” от Франц Тръдан – представяне на изследването – проф. дфн Ерика Лазарова (БАН)

15,00-15,20 ч.     Християнството по нашите земи – зараждане, вяра, покръстване –Йордан Йорданов (Варна)

15,20-15,40 ч.     Предхристиянските корени на богомилството – Христо Буковски (София)

15,40-16,00 ч.     Връзките тангризъм, Боян Мага, Петър Дънов – Спас Мавров (Казанлък)

16,00-16,20 ч.     За дъщерята на Цар Иван-Асен ІІІ, рицаря Роже де Флор, съкровището на тамплиерите и отвлечената златна хазна на Второто Българско царство – Анна Зографова – Член-кореспондент на академия МАБИК (София)

16,20-16,40 ч.     Европейският изследовател и пътешественик Феликс Каниц за българите – Габриела Йончева и Дарина Петрова от Научен архив – БАН

16,40-17,00 ч.     Акордиране на музикални инструменти за изпълнение на археометрична музика – инж. Таньо Танев, Венера Иванова, гл.ас. Ангел Манев (Стара Загора)

17,00-17,20 ч.     Кръглата църква в Преслав – нови проучвания – инж. Таньо Танев, гл.ас. Ангел Манев (Институт за космически изследвания – Ст. Загора)

17,20-17,40 ч.     „Корени на духовността” (филм на Мариана Праматарова, Иво Вартанян и Национален фонд „Култура“ за исихастките манастири)

18,30 ч.    Закриване на първия ден от конференцията

22 ноември, неделя

9,00-9,30 ч.        Регистрация на участниците

9,30-10,00 ч.      Музикални изпълнения на пиано – Иво Бонев

10,00-10,20 ч.     Първи резултати от реализацията на проект: Издирване на най-ранни останки от човешко присъствие в района на Варненска област и Североизточна България от средния и късния плейстоцен – 730 000-10 000 г. преди настоящето – Красимир Ковачев (Варна)

10,20-10,40 ч.     Национална изложба „Следи от древен Египет, Леванта и Месопотамия по българските земи – отблясъци от залеза на Изтока” 2015 г. – Теодор Роков (археолог в РИМ-Варна)

10,40-11,00 ч.     Овчарството в Родопите – забравеното знание – гл.ас.д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ – БАН)

11,00-11,20 ч.     Фестивал на българите по света „Аз съм българче” – Деана Иванова (Асоциация T.A.N.G.R.A., Испания)

11,20-11,40 ч.     Българите гагаузи в Молдова – история и настояще – Костадин Костадинов (Варна)

11,40-12,30 ч.     „Родени във въздуха” – док. филм на журналистите Цветан Томчев и Максим Караджов, предпремиера

Филмът „Родени във въздуха” е авторски проект на Цветан Томчев и Максим Караджов – продължение на техните независими изследвания на тема българската история и българските общности извън България. Филмът е посветен на съдбата на близо 30 хил. български деца, които са екстрадирани от гръцките власти през периода на Гражданската война 1946-49 г. Едно от тези деца е обичаната българска народна певица Любка Рондова. Другите филми на Томчев и Караджов „До България и назад” (посветени на българите от Волжка България), „Забравените горани от Косово” и „Богомилите и Светият Граал” са показвани на варненската историческа конференция през годините.

12,30-13,30 ч.     Почивка

13,30-13,50 ч.    Описание на бита на българите в Македония в съчинение на Стефан Веркович от 1868 г. – Веселин Тракийски (Варна)

13,50-14,10 ч.    Юбилейна Орфеева симфония на духа – Дочка Къшева (София)

14,10-14,30 ч.     Изгубеният език. Научни изследвания на Марион Станчова – д-р Албина Валиева (Казан)

14,30-14,50 ч.     Духовните покровители на селища от Северозападна България – д-р Росен Гацин (Варна)

14,50-15,10 ч.     Курортна Варна – началото на туризма – Християн Облаков (Варна)

15,10-15,30 ч.     Силата на българския дух в изложбата ArtExtreme 15 – АНДАРИ – Дария Василева, Анатолий Радев (Варна)

15,30-15,50 ч.     Моята кратка история за всичко българско или как бе открит и разчетен „Българският софтуер на ума” – Веселин Димов (София)

15,50-16,10 ч.     Историческа концепция, въз основа на която да се извърши равноправно обединение на европейските народи – Ради Панайотов (Шумен)

16,10 – 17,00 ч.  Обсъждания по докладите

17,00 ч.  Закриване на конференцията

www.facebook.com/conferencevarna

www.youtube.com/conferencevarna