Исторически дискусии – София

istori4eski_diskusii_sofia„Духовни послания по българските земи“

13 юни 2015 (събота) от 10.00 до 17.00 часа

Национален етнографски музей, зала 19
София, ул. Московска 6а, служебен вход

Исторически дискусии – София са продължение на Пролетни исторически дискусии – Варна и се провеждат за втора поредна година в София, организирани от АНДАРИ – АНатолий Радев и ДАРИя Василева с любезното домакинство на ИЕФЕМ-БАН. Водещ на дискусиите – Петко Атанасов. Събитието е част от Националната историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, която се провежда ежегодно във Варна и тази година ще бъде нейното 20-то юбилейно издание.

Първите две дискусии през април 2012, 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. През 2014 г. бяха разгледани събитията, отразяващи първата поява на българите на Балканите и създаването на Дунавска България. Тази година посвещаваме историческите дискусии на темите, свързани с духовния свят на хората, живели по тези земи – орфизъм, ранно християнство, учението на богомилите и др. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на форума е да се представят и обсъдят изследвания по въпроса, като се направи опит за изясняване на основните позиции.

Ще бъдат изслушани доклади на изследователи от София и Варна, след което ще се проведе дискусия на тема „Юстиниана Прима“.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:30 ч.            Откриване

10:30 ч.                        „Живата вода АБРИТА в българската митология“ – Светлозар Попов (Варна)

10:45 ч.                        „Звездата на Вергилий“ – проф. д-р Добрин Денев (София)

11:00 ч.                        „Елбетицата“ – д-р изк. Юлия Боева (София)

11:15 ч.                        „Капища и проторимски храмове“ – Александър Мошев (София)

11:30 ч.                        „Кой основа град Булгар“ – проф. д-р Йордан Табов

11:45 ч.                        „Ранното християнство и Първа Юстиниана“ – д-р Весела Трайкова (София)

12:00 ч.                        „Богомилите – първи реформатори в Европа“ – д-р Кирил Милчев (София)

12:15 ч.                        „Още веднъж за Ахил“ – Петко Атанасов (София)

12:30 ч.                        „Хронология на духовната култура“ – Йордан Йорданов (Варна)

13:00 – 14:00 ч. Почивка

14:00 – 17:00 ч.             „Юстиниана прима“ – Дискусия

ВХОД СВОБОДЕН

За контакт:   АНДАРИ | 0884 561 081; 0885 511 830 | andaribg@gmail.com | www.andaribg.com

www.istor-konf-varna.com

www.facebook.com/conferencevarna

www.youtube.com/conferencevarna