Пролетни дискусии 2015

Пролетни дискусии – Варна
„Духовните послания на нашите предци
по българските земи”
ПРОГРАМА

25 април (събота)

10,00 – 10,30 ч. Откриване
10,30 – 11,00 ч. Фолклорът – живата българска памет и мъдрост – Екатерина Пейчева (Варна)
11,00 – 11,30 ч. Структура, динамика и символика на нестинарския обреден комплекс – д-р Ана Стефанова (Варна)
11,30 – 12,00 ч. Духовните покровители на селища в Северозападна България – д-р Росен Гацин, СУ „Климент Охридски”
12,00 – 12,30 ч. Живата вода АБРИТА в българската митология – Светлозар Попов (Варна)
12,30 – 13,00 ч. Обсъждания по докладите
13,00 – 14,00 ч. Почивка
14,00 – 14,30 ч. Ранното християнство и Първа Юстинияна – д-р Весела Трайкова (София)
14,30 – 15,00 ч. Норовският псалтир – паметник на знанията на българите за християнското времеизчисляване по време на средновековието – Веселин Тракийски (Варна)
15,00 – 15,30 ч. Заливът „Света Параскева (Петка)” и Параклисът – Мариана Праматарова (Бургас)
15,30 – 16,00 ч. Медта и технологичните основи на европейската цивилизация. Структурни особености на медни слитъци от бронзовата епоха – Автори: проф. дтн Р. Русев – ТУ – Варна
д-р Владимир Славчев – РИМ – Варна,
н.с. инж. Й. Бояджиев – ТУ – Варна,
инж. Зоя Атанасова – Терем – КРЗ „Флотски арсенал” – Варна, д-р А. Орачев, Хр. Терзиев.
16,00 – 16,30 ч. Съдбата на един уникален за Варна археологически паметник – гробница-мавзолей от късноантичната епоха – Теодор Роков, археолог в РИМ – Варна
16,30 – 17,00 ч. Българите в Молдова по пътя към свободата – Костадин Костадинов, РИМ – Добрич (Варна)
17,00 – 17,30 ч. Истинското разчитане на надписа върху блюдото от гроба на кан Кубрат – инж. Таньо Танев и гл. ас. Ангел Манев от Института за космически изследвания – Стара Загора
17,30 – 18,00 ч. Българската архиепископия и Българското царство – д-р Кирил Милчев (София)
18,00 – 18,30 ч. Обсъждания по докладите

26 април (неделя)

10,00 – 13,00 ч.
Кръгла маса – дискусия по темата „Духовните послания на нашите предци по българските земи” с участието на авторите на изнесените доклади.

Място: Зала Артсалон на Радио Варна,
бул. „Приморски” № 22
ВХОД СВОБОДЕН