Покана – Пролетни дискусии – Варна „Духовните послания на нашите предци по българските земи” 25-26 април 2015 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в

Пролетни дискусии – Варна

„Духовните послания на нашите предци по българските земи”

25-26 април 2015 г.

Четвъртото пролетно издание на ноемврийската варненска Историческа конференция ще се състои на 25-26 април 2015 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012, 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. През 2014 г. бяха разгледани събитията, отразяващи първата поява на българите на Балканите и създаването на Дунавска България. Тази година посвещаваме пролетните дискусии на темите, свързани с духовния свят на хората, живели по тези земи – орфизъм, ранно християнство, учението на богомилите и др. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на форума е да се представят и обсъдят изследвания по въпроса, като се направи опит за изясняване на основните позиции.

В дискусиите ще участват изследователи от Варна, София, Пловдив, Стара Загора и др. През първия ден ще бъдат изслушани докладите, а през втория ден ще се проведе дискусия под формата на кръгла маса. Заявки за участие в програмата се приемат до 15.04.2015 г., като изпратите резюме на доклада на имейл dangrafik@abv.bg, Даниела Василева. За контакт тел. 0878706498.

До нови срещи!

Организационен екип

Може да ни следите тук:

www.istor-konf-varna.com

www.facebook.com/conferencevarna

www.youtube.com/conferencevarna