XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПРОГРАМА

XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”
Варна, 22 – 23 ноември 2014 г.

1

20 ноември, четвъртък

Откриване на изложба
„БЪЛГАРСКИТЕ ДРАКОНИ – МИТ И РЕАЛНОСТ”
18,30 ч., Club Base, Варна,
ул. „Княз Ал. Батенберг” 41
Представяне на изложбата от Наталия Ушкова – журналист, фолклорист,
автор на проекта „Музей култура на
Мита“ и постоянен сътрудник на про-
екта „Приказна карта на Русия“

2

21 ноември, петък

Представяне книгата на Петко Атанасов „ВЕРА И МЕРА или Българско тайнство”
18,30 ч., Club Base, Варна, ул. Княз Ал. Батенберг 41
„Тази книга е за всички устояли на бурите истински български патриоти, и всички, които имат нужда от малко подкрепа в личностното им самочувствие и вярата в Българската идея.“
Петко Атанасов е журналист, сценарист, продуцент, публицист и издател.

ПРОГРАМА

Пленарна зала на община Варна
22.11. събота
9,00 – 9,30 ч. Регистрация на участниците
9,30 ч. Откриване – изпълнения на хор „Морски звуци”,приветствия
Водещ на сутрешното заседание – Екатерина Пейчева
10,00 – 10,20 „Единението – залог за бъдеще” – Екатерина Пейчева (Варна)
10,20 – 10,40 ч. „Цар Самуил и българската държавност” – Антон Съботинов (София)
10,40 – 11,00 ч. „Манастирът „Св. Богородица” в местността Караач теке край Варна – средновековен културен и духовен център” – проф. д-р Валентин Плетньов, РИМ Варна
11,00 – 11,20 ч. „Археологическото наследство на Добруджа – изследване на тракийски култов  комплекс, гръцка колония, римски
град и старобългарска крепост” – Костадин Костадинов, РИМ Добрич
11,20 – 11,40 ч. „Популационно-генетични и праисторически ко-
рени на дунавските българи” – проф. Борис Атанасов (София)
11,40 – 12,00 ч. „Леточислението в „Именника на българските князе”. Боспорски и трако-македонски династии” – Андрей Киряков (Пловдив)
12,00 – 12,20 ч. „Разделението на функциите жрец и цар, както и поредното унищожаване на паметта за древността” – Константин Каменов (Пловдив)
12,20 – 12,40 ч. „За буквите” на Черноризец Храбър – нов прочит” – Петко Атанасов (София)
12,40 – 13,00 ч. Обсъждания по докладите
13,00 – 14,00 ч. Почивка
Водещ на следобедното заседание – д-р Росен Гацин, етнолог
14,00 – 14,20 ч. „Водопадите Горица при с. Овчарци – тракийски мегалитни светилища” – Страхил Гювийски, експерт в Нац. парк Рила (Сапарева баня)
14,20 – 14,40 ч. „Образът на Дракона в българския фолклор и етнография” – Наталия Ушкова (Варна)
14,40 – 15,00 ч. „Неолитни изображения, знаци и символи в шевица от Софийско” – д-р изк. Юлия Боева (София)
15,00 – 15,20 ч. „Пътят на душата: Преходът между тоя и оня свят в традиционните вярвания на българите и в изследванията на психолозите хипнотерапевти от края на ХХ и началото на ХХI век” – Калина Тодорова, Рег. библиотека „Христо Ботев”, Враца
15,20 – 15,40 ч. „Циганите по българските земи (миграционни процеси, движение, поселения)” – доц. д-р Евгения Иванова (РИМ Стара Загора), Велчо Кръстев (докторант в ИЕФЕМ при
БАН)
15,40 – 16,00 ч. „Традиционното народно облекло във Варненско – моделиращ знак за отличие на етнографските групи по Северното Черноморие (кр. на ХІХ – първата половина на ХХ в.)” –
Диана Тодорова, Етногр. музей Варна
16,00 – 16,20 ч. „Българската легенда за злите духове „нави” и произходът на българите” – Кирил Милчев (София)
16,20 – 16,40 ч. „Селищното пространство – космосът на българина” – д-р Росен Гацин, Софийски университет
16,40 – 17,20 ч. „Георги Синкел и Римският лунен календар. Исторически парадокси на хронологията” – гл. ас. Ангел Манев и инж. Таньо Танев, Инст. за космически изследвания (Ст. Загора)
17,20 – 18,00 ч. Обсъждания по докладите
18,00 – 18,30 ч. „Пазители на сенките” – филм на Бойко Василев и Хрисимир Данев за българските следи в Италия (София, БНТ)
18,30 ч. Закриване на първия ден от конференцията

23.11. неделя

Водещ на сутрешното заседание – Християн Облаков
9,30 – 9,50 ч. „Димитър Събев Злочести – първовъзрожденец в Североизточна България” – д-р ист. Георги Георгиев (Бургас)
9,50 – 10,10 ч. „Архитектурното наследство на Никола Лазаров” – Християн Облаков (Варна)
10,10 – 10,30 ч. „Богомило-катарската философия като живяна етика” – проф. д-р Ерика Лазарова (София, БАН)
10,30 – 10,50 ч. „Космогонията на Боян Мага и богомилите” – Спас Мавров (Казанлък)
10,50 – 11,10 ч. „По пътя на богомилите до Монсегюр, Франция” – проф. Дамян Попхристов (Пловдив)
11,10 – 11,30 ч. „Исихазмът като културна традиция по българското Черноморие” – Мариана Праматарова (Бургас)
11,30 – 12.30 ч. Обсъждания по докладите
12,30 – 13,30 ч. Почивка
Водещ на следобедното заседание Екатерина Пейчева
13,30 – 13,50 ч. „Черепът в българската обредност – праисторически корени” – Светлозар Попов (Варна)
13,50 – 14,10 ч. „Природната среда и човешката активност като основни фактори за устойчивото развитие на човешките общности от праисторията до днес” – Красимир Ковачев (Варна)
14,10 – 14,30 ч. „Тангристки капища или келто-римски храмове паралели” – Александър Мошев, Нац. литературен музей (София)
14,30 – 14,50 ч. „Българските книги от Х век в руската история” – Веселин Тракийски (Варна)
14,50 – 15,10 ч. „Юл Браун – човекът, който запали водата” – Петър Тодоров, Военно-морски музей (Варна)
15,10 – 15,30 ч. „Зиновий Дерменджиев – опълченеца от Бесарабия” – Родово изследване на Паша Александрова (Варна)
15,30 – 15,50 ч. „За една неочаквана бизнес възможност в разви-
тието на културния туризъм” – Николай Капитанов (Варна)
15,50 – 16,10 ч. „Да спасим кромлеха при с. Старо Железаре” – Славян Стоянов (Варна)
16,10 – 16,40 ч. „Генерал Павел Хаджихристов (Железният генерал)” – документален филм
16,40 – 17,30 ч. Обсъждания по докладите
17,30 ч. Закриване на конференцията

Вход свободен
За контакт: Даниела Василева, тел. 0878706498