ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014


Организационният комитет на националната конференция
„България в световната история и цивилизации” – Варна
ИЕФЕМ – БАН
представят традиционния варненски форум в София
ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014
на тема

Българите на Балканите преди
Аспарухова България

ПРОГРАМА

10,00 ч. Откриване – водещ Петко Атанасов
10,15 ч. 18 години Варненска конференция
„България в световната история и цивилизации”
Дария Василева и Анатолий Радев (Варна)
10,30 ч. Източници за българите на Балканите преди
Аспарухова БългарияКирил Милчев (София)
11,00 ч. Българите на Балканите през IV-VI век
Светлозар Попов (Варна)
11,30 ч. За произхода на българите и на тяхното име
Александър Мошев (София)
12,00 ч. Константин Велики и неговият род
Добрин Денев (София)
12,30 ч. За няколко антични названия
Йордан Табов (София)
13,00 – 14,00 ч. Почивка
14,00 ч. Имена на български владетели преди VII век
на БалканитеАнтон Съботинов (София)
14,30 ч. Българите и Първа Юстинияна
Весела Трайкова (София)
15,00 ч. Сведението на Михаил Сирийски в контекста
на темата за българите и българското име преди 681 г.
на Балканите Петко Атанасов (София)
15,30 ч. „Халколитната Цивилизация Варна” –
новата книга на Светлозар Попов
Представена от Петко Атанасов
16,00 ч. Дискусия по докладите
18,00 ч. Закриване

Място: зала № 19 на Института за етнология и
фолклористика с Етнографски музей – БАН,
гр. София, ул. Московска 6А
11 май (неделя) – 10.00 до 18.00 ч.
Вход свободен