Видео Доклади от Пролетни дискусии ВАРНА, 26-27 април 2014

Българите на Балканите преди Аспарухова България – можете да видите видео доклади тук