Програма – ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014

ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – 2014

Българите на Балканите преди
Аспарухова България
Програма

26 април – събота

10,00 – 10,30 ч. Откриване – водещи Екатерина Пейчева и Росен Гацин
10,30 – 11,00 ч. Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов, Варна
11,00 – 12,00 ч. Библейска хронология, разпятие, нова ера –Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
Принципът на дванадесетичността – Таньо Танев, Ангел Манев, Стара Загора
12,00 – 13,00 ч. Обсъждания
13,00 – 14,00 ч. Почивка
14,00 – 14,30 ч. Българите и Първа Юстинияна – Весела Трайкова, София
14,30 – 15,00 ч. Блазиус Клайнер и неговата „История на България” – Петко Атанасов, София
15.00 – 15,30 ч. За така наречените „амулети конници с мъжка глава” – Йото Валериев, Йордан Бояджиев
15,30 – 16,00 ч. От Шумер до Добруджа. Път през вековете – Светлозар Рулински, Русе
16,00 – 17,00 ч. „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов –
Даниела Василева, издателство „Данграфик”
17,00 – 18,00 ч. Обсъждания

27 април – неделя

10,00 – 13,00 ч. Кръгла маса – разговор на тема „Ранното християнство на Балканите
и нашето минало” – водещ Петко Атанасов

Място – Артсалон на Радио Варна

art-salon-radio-varna

Вход свободен

Цивилизация Варна