Пролетни дискусии – Варна „Българите на Балканите преди Аспарухова България”

Пролетни дискусии – Варна

„Българите на Балканите преди Аспарухова България”

26-27 април 2014 г.

Третото пролетното издание на традиционната ноемврийска Историческа конференция ще се състои на 26-27 април 2014 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012 и 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. Във  форума взеха участие автори, които имат изследвания и публикации, свързани със създаването и развитието на първите българските държави. Бяха обсъдени и изяснени някои спорни основни понятия и моменти от българската история през този период. Тази година темата е естествено продължение на предишните, като вниманието е насочено към присъствието на българите на Балканите през периода I – VII век, преди създаването на т.н. Дунавска България. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на нашия форум е да се обобщят фактите, като се направи опит за изясняване на основните позиции по въпроса и формулирането на изводи и становища. Заявки за участие в дискусията се приемат от изследователи, които могат да представят аргументирани мнения по темата, като изпратят резюме на електронен адрес dangrafik@abv.bg до 30 март 2014 г. До нови срещи!

Организационен комитет