Древните български държави. Древното българско знание.

ПОКАНА

На 27 – 28 април в Артсалона на Радио Варна ще се проведе  пролетното издание на традиционната ноемврийска историческа конференция „България в световната история и цивилизации”, която се провежда ежегодно във Варна от 17 години. Идеята на Пролетните дискусии е да се даде възможност за по-подробно обсъждане на някои от представяните на конференцията теми, като се канят изследователи с проучвания и публикации по тях. Налице са множество нови сведения и анализи за българската история, които променят значително представите за нашето минало, за развитието ни като народ и държава. Темата на Пролетните дискусии е:

Древните български държави. Древното българско знание.

Програма

27 април (събота)

9,30 – 10,00 ч. Откриване

10,00 – 10,30 ч. България – матрица духовна и физическа

Екатерина Пейчева (Варна)

10,30 – 11,30 ч. Г.С.Раковски – изследовател на древната българска историяКирил Милчев (София)

11,30 – 12,30 ч. Либерт – „владетел на страшните българи”

Светлозар Попов (Варна)

12,30 – 13,30 ч. почивка

13,30 – 14,15 ч. Изработка на оръжия и инструменти по българските земи – технологични умения на майсторите железари“.  –

Йордан Бояджиев (Варна)

14,15 – 15,00 ч. Ранното българско присъствие на Балканите в светлината на нови находкиАлександър Мошев (София)

15,00 – 16,00 ч. Исторически парадокси на хронологията

Таньо Танев и Ангел Манев (Стара Загора)

16,00 – 16,30 ч. почивка

16,30 – 18,00 ч. Представяне книгата на д-р Албина Валиева от гр. Казан,
Р Татарстан „Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на Евразийското пространство”

 

28 април (неделя)

9,30 – 10,30 ч. Народо-психологически ключове в раннохристиянската култураПетко Атанасов (София)

10,30 – 12,00 ч. Обсъждания по темите

12,00 ч. „Забравена земя” – документален филм за българските следи в Северна Добруджа – Костадин Костадинов (Варна)

13,00 ч. Закриване на форума