Излезе от печат сборник с докладите от ХV-та историческа конференция

Съдържание:

15 години конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” – Екатерина Пейчева, Варна / 5

Технологични постижения на древните хора, живели във Варненския и Провадийския край преди 6000 години – проф. дтн Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев,Технически университет – Варна / 12

Цивилизация Варна – проблеми на етногенезата – Светлозар Попов, Варна / 21

Планината Белуртаг, химичният елемент берилий и древните българи – Иван Танев – Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора / 42

Българските дири от Памир до България – Илия Вълков, Варна / 48

Вселенското Генезисно Свръхвреме – Таньо Танев и Ангел Манев, Стара Загора / 72

Какво не видяха учените в „Голямата косматка” или друг поглед върху Съоръжението – Ангел Манев и Таньо Танев, Стара Загора / 82

„Божествените пеласги” (Прототраките) – Варта Корисян – Меонлина, Пловдив / 104

Първобългарите, наречени кимери (По следите на един забравен летопис) –

Иван Митев, Русе / 113

Сабазий и св. Атанасий – Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов, Шуменски университет / 134

Индоарийски следи в БългарияСветлозар Рулински, Русе / 142

Българското село – генератор на традиция – Росен Гацин, Академично етноложко сдружение – София / 150

Едно изкачване на рилския връх Кабул – Страхил Гювийски,

Национален парк Рила (Сапарева баня) / 155

Пътят на посвещението в българските вълшебни сакрални приказки

Спас Мавров, Казанлък / 164

Фестивалът „Мостове на Балканите” 2010 г. – път за опознаване и сближаване на балканските народи чрез фолклора – Дочка Къшева, председател на НМФС „Орфеево изворче” / 186

„Богоизбраните българи” – Петко Атанасов, София / 190

Българската писменост – известна и непозната –

Екатерина Пейчева, Варна / 201

Архитектът – аристократ Дабко Дабков –

Християн Облаков, Варна / 210

България в контекста на световната икономическа криза –

Антон Рачев, Русе / 215

Възстановяване на българската академия на науките и изкуствата – Иван Момчев, Асоциация на българите по света, Варна / 224