XVII научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

Организационен комитет с подкрепата на Община Варна и Съюза на учените – Варна провежда ежегодната XVII-та научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” на 24 и 25 ноември 2012 г. в Пленарната зала на общината.

Акценти на конференцията през тази година са темите, свързани с началото на българската държавност, с честването на 250 години от написването на Паисиевата „История славянобългарска”, 100 години от началото на Балканската война, 200 години от преселването на Бесарабските българи.
Заявки за участие с доклади се приемат с кратко резюме, изпратено до 10 ноември 2012 г. на e mail dangrafik@abv.bg. Представянето на докладите е в рамките на 25 мин.
Очакваме ви!

Даниела Василева,
член на Организационния комитет
тел. 0878 406 984