ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

П О К А Н А

за участие в ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

Каним ви да участвате в първите „Пролетни дискусии – Варна”, които ще се проведат на 12 май 2012 г., в Културно-просветен център „НАЧАЛО” – Варна,  ул. „Раковски”, № 4. (www.centar-nachalo.com)

Събитието – „Пролетните дискусии – Варна” са продължение на ноемврийската историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” (www.istor-konf-varna.com), която се провежда ежегодно във Варна вече 16 години, основана от народния будител Димитър Боянов. Предложенията за провеждането на този пролетен форум идват от страна на участниците в конференцията – докладчици и слушатели.

Идеята –  да се дискутира по някои основни теми от историческия и духовния път на българите през вековете, като се изчистят наслоените фалшификации и спорни моменти, на базата на съвременните проучвания. Стремежът ни е да се популяризират дълбоките корени на българската държавност и духовност, които да са верни ориентири по пътя на българите във времето напред.

Участват автори на изследвания, свързани с посочените теми: Кирил Милчев, Петко Атанасов, Александър Мошев (София), Светлозар Попов, Йордан Бояджиев (Варна), Таньо Танев, Ангел Манев (Стара Загора), Спас Мавров (Казанлък)

Теми на първите „Пролетни дискусии – Варна” са:

  • Български държави преди създаването на Дунавска България.
  • Духовни учения по българските земи до X век.
  • Древни извори за българската история – летописи, историография, археология, фолклор.

Програма

9.30 Откриване и представяне на участниците

10.00  Български държави преди създаването на Дунавска България – водещ Кирил Милчев

13.00 Обедна почивка

14.00 Духовни учения по българските земи до X век – водещ Петко Атанасов

16.00 почивка

16.30 Древни извори за българската история (летописи, историография, археология, фолклор) – водещ Светлозар Попов

18.30 Обобщение на дискусията

19.00  Закриване                                                                                                                  

За контакт:   +359 878 706498 – Даниела Василева – организатор

+359 884 561081 – Анатолий Радев и Дария Василева – медия координатори