Програма – ХVI национална историческа конференция 26-27 ноември 2011 г

Организационен комитет

с подкрепата на Община Варна и Съюза на учените – Варна

провежда ХVI национална  историческа конференция

„България в световната история и цивилизации – дух и култура”

на 26-27 ноември 2011 г. в Пленарна зала на общината

Акцент: „Варна – кандидат за европейска културна столица 2019”

ПРОГРАМА

събота

9.30 Откриване. Водещи на конференцията – Екатерина Пейчева, Йордан Бояджиев

10.00  Съчиненията на Митрополит Симеон. Том 1. – д-р Кирил, Варненски и Великопреславски митрополит

10,30 Проектът „Варна – кандидат за европейска културна столица 2019” – Елка Кръстева

11.00 Потопът в Черно море. Варна и корените на европейската цивилизация – Документален филм на проф. д-р Петко Димитров и д-р Христо Смоленов. Коментар на авторите.

12.00 – Златото на България – източници, находки, технологии  –проф. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев (Технически университет, Варна) и Христо Терзиев (Ямбол).

12,30 – Посланието Побити камъни – Димитър Кунев (Варна)

 

12,30 – 13,30 Почивка

 

13.30 Цивилизация Варна и мегалитната култура – Светлозар Попов (Варна)

14.00 Хирургични инструменти на траките от I век – доц. д-р Красимир Коев (Медицински университет, София)

14.30 Отново за хуни и българи – препрочетено и преосмислено – д-р Александър Мошев (София)

15.00 Ранното християнство по българските земи и едиктът на сердикийския император Галерий – Петко Атанасов (София)

15.30 Живата история – проект на Рег. библ. „Пенчо Славейков” – Кристияна Димчева (Варна)

16.00 Динамика на развитие на праисторическите култури на територията на България. Краят на културата Варна – Красимир Ковачев (Варна)

16.30 Новата физика и древното българско знание – Георги Кръстев (Монтана)

17.00 История на Балканите на фона на световната цивилизация – Ангел Манев, Таньо Танев (Стара Загора)

17.30 Моделите на (прото) българските преселения от Средна Азия към Европа – Константин Каменов (Пловдив)

18.00 Закриване

 

 

Неделя

9.30 Кратък обзор на първия ден от конференцията

10.00 Материали и технологии за изработка на оръжия за поразяване от разстояние (стрели, копия, артилерия), използвани в сраженията по Българските земи от Античността до Средновековието. Нови данни за снарядите, използвани от армията на Владислав ІІІ в Битката на народите при Варна през 1444 г. –
Автори: д-р Владимир Овчаров, проф. дтн Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев (Варна)

10.20 Археометричен анализ на българските средновековни монетосечения – нова книга на д-р Владимир Овчаров

10.30 Арх. Стефан Венедикт Попов – Християн Облаков (Варна)

11.00 Възстановена е родната къща на Учителя Петър Дънов в с. Николаевка, Варненско – Павлина Павлева (с. Николаевка), Елена Икономова (Варна)

11.20 Българското Слово и значение на буквите в кирилицата – Йордан Йорданов (Варна)

11.40 Астрологични аспекти на глаголицата. Мистерията на златните маски – Адриана Вотей (Варна)

12.00 Сакралната геометрия на рабоша и сонометрията на Сент Ив ДꞌАлвейдър – Таньо Танев, Ангел Манев (Стара Загора)

12.30 – 13.30 Почивка

 

13.30 Многото  лица на хирурга проф. д-р Параскев Стоянов. 140 г. от рождението му – Тодорка Стоянова, Музей за история на медицината (Варна)

14.00 Завръщането на Юрий Венелин – Антон Рачев (Русе)

14.10  Гнездата на старата вяра – Светлозар Рулински (Русе)

14.30 Древни семейни и родови символи в българското народно приложно изкуство – килим и шевица – Спас Мавров (Казанлък)

15.00 Прабългарски елементи в традиционното българско облекло – Венцислава Великова (гр. Белослав)

15.30 Генезисът на страха в традиционната българска култура – Росен Гацин (Академично етноложко сдружение – София, гр. Белослав)

16.00 Одухотворяване облика на България с творчеството на Николай Райнов – Неда Живкова (Варна)

16.30 За произхода на името Варна – Стефан Серафимов (Шумен)

16.40 Елена Янкова – българска народна певица от Бесарабия – Илия Вълков (Варна)

17.00 Българското културно-историческо наследство в Северна Добруджа. Документален филм „Забравената земя” – Костадин Костадинов (Варна)

17.45 Обсъждания по докладите

18.30 Закриване на конференцията