проф. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев

Варна – праисторически център на металообработката

Автор:  проф. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев

Издател: Данграфик-Варна