Отчет по проекта „Българска шевица“ на Сдружение „България – дух и култура“

Отчет по проекта „Българската шевица – традиция, послания, съвременност“

на Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

 

Темата за опазването на фолклорните традиции в духовното развитие на българите е от голямо значение за съхранение на българската идентичност. Тя е особено актуална през 2018 – Европейската година на културно-историческото наследство, тъй като фолклорът е част от това наследство. Oсновната цел на проекта е да се подобрят информираността и уменията на младите хора, свързани с богатото ни творческо фолклорно наследство, опазване на везбената традиция и основните техники за везба.

Работата по проекта обхваща периода юли – октомври, като основните дейности са проведени през месеците август и септември, а заключителните – през октомври. Групата от 15 девойки и младежи от гр. Варна и гр. Белослав се включи в обучение, което се проведе на територията на читалище „Съзнание – 1926“ в Белослав – там бяха предоставени безвъзмездно необходимите условия. Екипът на проекта се състои от добри познавачи на българската традиция – етнологът д-р Росен Гацин, председател на читалището в Белослав, художникът Славян Стоянов – автор на публикации по темата и лектор по теоретичната част, и Дима Тодорова – с опит като водещ на работилници по везба. Те са и основните организатори на „Фестивала на шевицата“.

В програмата на обучението са разгледани 15 теоретични теми, свързани с възникване на везбената практика, класификация на предназначението на везбата, със символния свят, вшит в дрехите на българина. При теренните посещения на музейните сбирки в с. Манастир, гр. Провадия и гр. Суворово са разгледани етнографските райони на страната и техните характерни особености по отношение на шевиците, ролята на везбата като част от задълженията на българката в стари времена. Специална тема е посветена на основните библиографски източници, свързани с изследването на везбената традиция. Практическата част включва запознаване с основите и материалите, необходими за везба, основни бодове, работа с характерните цветове на регионите. Важно място заема запознаването със софтуери за изработка на шевични схеми, практическо изработване на схеми посредством специализиран софтуер.

soft3

Съществена част от проекта е включването на младите везбари във „Фестивала на шевицата – Белослав, 2018“. На специален щанд бяха представени пана с техните изделия, а част от момчетата и момичетата участваха като доброволци в организацията на събитието – като модели в ревютата на носии, като помагачи в многобройните дейности.

shtand_shevica

nosii_predstavyane

shtand_knigi

Предстои участие с презентация на младежите в етнографския блок на XXIII-та национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ в края на ноември. Издадена е богато илюстрирана цветна брошура „Българската везбена традиция“, която се предоставя в училищните и читалищни библиотеки за популяризиране на изследванията по темата.

На 20.10.2018 г. в артсалон на Радио Варна се проведе заключителна среща с участниците в проекта „Българската шевица – традиция, послания, съвременност“  и членовете на Сдружение „България – Дух и Култура“, на която беше представена компютърна презентация на проекта и брошурата „Българската везбена традиция“. Голям интерес предизвика изложбата на пана със шевиците, изработени по време на обучението.

konferencia1 konferencia3 konferencia2 konferencia4