Видео доклади

Доклади от ХІV конференция, 2009 г. виж ТУК

Видео Доклади от Историческа конференция Варна 2010 виж ТУК

Видео Доклади от Историческа конференция Варна 2011 виж ТУК

Видео Доклади 2012 виж ТУК

Видео Доклади 2013 виж ТУК

Видео Доклади Пролетни дискусии – 11 май 2014, ИЕФЕМ-БАН, София виж ТУК

Видео Доклади  Пролетни дискусии ВАРНА, 26-27 април 2014 виж ТУК

Видео Доклади XIX национална конференция 22 – 23 ноември 2014, Варна виж ТУК

Видео Доклади XXIV национална конференция 23 – 24 ноември 2019, Варна виж ТУК

Видео Доклади XXV национална конференция 12-13 юни 2021, Варна виж ТУК