Доклади от Историческа конференция Варна 2011

Историята на Балканите на фона на Световната цивилизация
Ангел Манев, Таньо Танев, Красимир Христов
Изтегли текстов доклад
АРХЕОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТОСЕЧЕНИЯ
ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ
Изтегли презентация
Европейски столици на културата Кандидатурата на Варна
Изтегли презентация
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ОРЪЖИЯ ЗА ПОРАЗЯВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (СТРЕЛИ, КОПИЯ, АРТИЛЕРИЯ), ИЗПОЛЗВАНИ В СРАЖЕНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ АНТИЧНОСТТА ДО СРЕДНОВЕКОВИЕТО. НОВИ ДАННИ ЗА СНАРЯДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АРМИЯТА НА ВЛАДИСЛАВ ІІІ В БИТКАТА НА НАРОДИТЕ ПРИ ВАРНА ПРЕЗ 1444 г.
д-р Владимир Овчаров,проф. дтн Руси Русев,д-р Йордан Бояджиев
Изтегли презентация
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ,РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО, И СЕРДИКИЙСКИЯТ ЕДИКТ НА ГАЛЕРИЙ
Петко Атанасов
Изтегли текстов доклад
Златото на България – източници, находки, използвани технологи
проф. дтн Руси Русев,д-р Йордан Бояджиев,Христо Терзиев
Изтегли презентация
Многото лица на хирурга – Професор д-р Параскев Стоянов
Тодорка Стоянова
Изтегли презентация 110mb
Астрологични аспекти на глаголицата
Адриана Вотей
/историк, магистър-астролог/
Изтегли презентация
Българското слово и значението на буквите в кирилицата
Йордан Йорданов
Изтегли текстов доклад
ДРЕВНИ СЕМЕЙНИ И РОДОВИ СИМВОЛИ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО- КИЛИМ И ШЕВИЦА
Спас Мавров
Изтегли текстов доклад
Гнезда на стара вяра
Светлозар Рулински – Русе
Изтегли текстов доклад
ХИРУРГИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ТРАКИТЕ ОТ І – II В., МЕЖДУ КОИТО И ЗА ОЧНА ХИРУРГИЯ, ПРИЛИЧАТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
Доц. Красимир Коев, д.м.
Медицински Университет – София
Изтегли презентация
МОДЕЛИТЕ НА (ПРОТО- ) БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ ОТ СРЕДНА АЗИЯ КЪМ ЕВРОПА
Константин Каменов
Изтегли текстов доклад
НАЙ–РАННИ СВЕДЕНИЯ ЗА ХУНИТЕ
Александър Мошев
Изтегли текстов доклад
НОВАТА ФИЗИКА И ДРЕВНОТО ЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ
Георги Кръстев
Изтегли текстов доклад
Одухотвореният образ на България в творчеството на Николай Райнов
Изготвил: Неда Живкова, VI курс изкуствознание
Национална художествена академия
Изтегли текстов доклад
Прабългарските символи в националното българско облекло
Изтегли текстов доклад
Археометричният Сонометър на СЕНТ ИВ ДꞌАЛВЕЙДЪР и Рабошът за писане и смятане на нашите предци
Таньо Танев, Ангел Манев
Изтегли текстов доклад
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН
Антон Рачев
Изтегли текстов доклад
ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.КРАЯТ НА КУЛТУРА ВАРНА
Красимир Иванов Ковачев
Изтегли презентация