Видео доклади 2013

„Български Празничен циклов календар“ – инж. Таньо Танев, гл.ас. Ангел Манев

„Етническо прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия“ – Стоян Райчевски

„Българите в Източна Тракия след 1913 г. Актуални данни за българските села.“ – Костадин Костадинов

„Божественото жито“ – лимец, хлябът на българите. Кампанията Дар-лимец“ – Елена Икономова

„Косвени доказателства за Черноморския потоп“ – Филип Филипов

„Участието на варненския Археологически музей в морски експедиции с научна цел“ – Теодор Роков

„70 години Природен парк „Златни пясъци“ – инж. Юлия Тумбаркова

„Съкровищата на Рила планина“ – Страхил Гювийски

„Духовните паметници и послания на цивилизация Варна“ – Светлозар Попов

„Погрeбалните обичаи във Врачанско като част от българската идентичност“ – Росен Гацин

Фотография и история – Цветан Томчев

„Възрожденци Варна“ – Улична възрожденска галерия

„Космогонията на богомилите“ – Спас Мавров

„Древните българи в контекста на евразийското пространство“ – Албина Валиева

„Пастирската дърворезба в Средногорието – етнографска изложба“ – гл.ас.д-р Елена Водинчар

„Някои български символи и тяхното разпространение“ – Александър Мошев

„Извори за древната Българска история“ – Кирил Милчев

„Керамична икона с надпис болгар, открита във Виничко кале, Македония“ – Петко Атанасов

„Чашата на цар Калоян от черепа на Балдуин или на Бонифаций“ – Цвета Савова