Видео доклади – 11 май 2014, ИЕФЕМ-БАН, София

(Начало, представяне) – 18 години Варненска конференция „България в световната история и цивилизации“

Източници за българите на Балканите преди Аспарухова България – Кирил Милчев

Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов

За произхода на българите и на тяхното име – Александър Мошев

Константин Велики и неговият род – Добрин Денев

За няколко антични названия – Йордан Табов

Имена на български владетели преди VII век на Балканите – Антон Съботинов

Българите и Първа Юстинияна – Весела Трайкова

Сведения на Михаил Сирийски за българите – Петко Атанасов

Халколитната Цивилизация Варна – новата книга на Светлозар Попов