Текстови доклади 2017

 „Приемственост и актуални аспекти на конференцията” – Даниела Василева, издателство „Данграфик“, председател на Сдружение „България – дух и култура”

pdf-ic  Изтегли текстов доклад

„Златните изделия във Варненския некропол – състав, макроструктура и технологични особености” – инж. д-р Йордан Бояджиев, ТУ – Варна

pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Втори център в генезата на Западнопонтийската праисторическа култура” – Светлозар Попов, Варна
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„120 години Военноморска база – Варна“ – о.з. капитан-лейтенант Пламен Петров, Варна
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Божиите покровители в светогледа на българския Северозапад” – д-р Росен Гацин, СУ „Кл. Охридски”
pdf-ic     Изтегли текстов доклад

„Свастики и други знаци за въртене и движение в ръкавите на дрехи от Софийско“ – д-р Юлия Боева, София
pdf-ic    Изтегли текстов доклад  video  Гледай видео доклада

„Образът знак на Аспарухово – антропологично изследване” – изследователски екип от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства  „К. Преславски“ – Варна с ръководители Елеонора Николова и Марина Стоилова
pdf-ic  Изтегли текстов доклад

„Тракийският Херос в контекста на културните влияния от Балканите към Египет (вяра, почитания, иконография)“ – д-р Ирена Янчева, Пловдив
pdf-ic Изтегли текстов доклад

„Етнонимът БЪЛГАРИ” – Петър Георгиев, София
pdf-ic     Изтегли текстов доклад

„Император Константин и траките” – Петко Атанасов, София
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Защо императори траки налагат християнството в Рим” – Христо Буковски, София
pdf-ic    Изтегли текстов доклад

„Съдбата на Одесоската църква и скитските монаси” – доц. д-р Веселина Вачкова, София
pdf-ic  Изтегли текстов доклад

„Храмът на Тангра” – Спас Мавров, Казанлък
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Значението на лексемата етноним в историята” – Константин Каменов, Пловдив
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Съборът на гроба на кан Кубрат – място за единение и разделение на българите” – Цветан Томчев, София
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Олтарни плочи с нотопис от Родопите” – Андрей Киряков, Пловдив
pdf-ic   Изтегли текстов доклад

„Храмът на Богинята майка Понтика в Балчик” – Екатерина Пейчева, Варна
pdf-ic     Изтегли текстов доклад   video   Гледай видео доклада