Текстови доклади 2015

Историческата конференция – 2015 г

20 години конференция „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

Металографски аспекти на някои експонати от музейната експозиция „История на котвата” в гр. Ахтопол

проф. дтн Руси Русев, д-р инж. Йордан Бояджиев, д-р инж. Д. Димитров – ТУ – Варна, д-р Ат. Орачев – Музей на котвата – Ахтопол

Изтегли текстов доклад

Изтегли презентация

„Боговете металурзи” от Варненския некропол – паралели в митологията

Светлозар Попов – Варна

Изтегли текстов доклад

Константин Велики в Християнската легенда

Петко Атанасов – София

Изтегли текстов доклад

„История на катари, валдензи, богомили в Австрия през 13 в.” от Франц Тръдан

проф. д-р Ерика Лазарова, София – БАН

Изтегли текстов доклад

Предхристиянските корени на богомилството

Христо Буковски – София

Изтегли текстов доклад

Връзките тангризъм, Боян Мага, Петър Дънов

Спас Мавров – Казанлък

Изтегли текстов доклад

Акордиране на музикални инструменти за изпълнение на археометрична музика

инж. Таньо Танев, Венера Иванова, гл.ас. Ангел Манев – Стара Загора

Изтегли текстов доклад

Кръглата църква в Преслав – нови проучвания

инж. Таньо Танев, гл.ас. Ангел Манев – Институт за космически изследвания – Ст. Загора
Изтегли текстов доклад

Духовните покровители на селища от Северозападна България

д-р Росен Гацин – Варна

Изтегли текстов доклад

Моята кратка история за всичко българско или как бе открит и разчетен „Българският софтуер на ума”

Веселин Димов – София

Изтегли текстов доклад