Текстови доклади 2014

Историческата конференция – 2014 г

АРХЕОМЕТРИЧНИЯТ СОНОМЕТЪР НА СЕНТ ИВ Д̕ АЛВЕЙДЪРИ МОДЕРНАТА ПИТАГОРЕЙСКА МУЗИКАЛНА СИСТЕМА

Венера Иванова, Таньо Танев, Ангел Манев – Ст. Загора
Изтегли текстов доклад

Леточислението в „Именника на българските князе”.Боспорски и трако-македонски династии

Андрей Киряков, Пловдив
Изтегли текстов доклад

ДУАЛИСТИЧНОТО ХРИСТИЯНСТВО КАТО ЖИВЯНА ЕТИКА

проф. д-р Ерика Лазарова, София – БАН

Изтегли текстов доклад

ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ – ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕ

Екатерина Пейчева
Изтегли презентация

ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ – ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕ

Екатерина Пейчева, Варна
Изтегли текстов доклад

НЕОЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗНАЦИ И СИМВОЛИ В ШЕВИЦА ОТ СОФИЙСКО: БОГИНЯТА И РОГАТИТЕ ГЛАВИ

Д-р изк. Юлия Боева, София
Изтегли текстов доклад

РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ЖРЕЦ И ЦАР, КАКТО И ПОРЕДНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАМЕТТА ЗА ДРЕВНОСТТА

Константин Каменов, Пловдив
Изтегли текстов доклад

„ЗА БУКВИТЕ”

Петко Атанасов
Изтегли текстов доклад

Представяне Петко Атанасов – 21.11. Въведение Богородично, Ден на християнското семейство

Даниела Василева, Варна
Изтегли текстов доклад

Космогонията на Боян Мага и Богомилите

Спас Мавров, Казанлък
Изтегли текстов доклад

ЧЕРЕПЪТ В БЪЛГАРСКАТА ОБРЕДНОСТ – ПРАИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ

Светлозар Попов, Варна
Изтегли текстов доклад

БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ от Х век В РУСКАТА ИСТОРИЯ

Веселин Тракийски, Варна
Изтегли текстов доклад

Изкуствено издълбани ниши по скалите на Авренското плато, Варненско

Огнян Белев, Варна
Изтегли текстов доклад