Текстови доклади 2013

Историческата конференция – 2013 г

ЛИБЕРТ – ВЛАДЕТЕЛЯТ НА „СТРАШНИТЕ БЪЛГАРИ”

Светлозар Попов, гр.Варна
Изтегли текстов доклад

 EРКЕЧКАТА ЕТНОГРАФСКА ОБЛАСТ В МИНАЛОТО И СЕГА

Георги Т. Георгиев, доктор по история
Изтегли текстов доклад

ЧАШАТА НА ЦАР КАЛОЯН ОТ ЧЕРЕПА НА БАЛДУИН ИЛИ БОНИФАЦИЙ

Цвета Савова

Изтегли текстов доклад

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ВЕРОЯТНИ ИЗТОЧНИЦИ НА МАТЕРИАЛИ ЗА СРЕБЪРНИ МОНЕТИ, В ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ АНТИЧНОСТТА ДО ВЪЗРАЖДАНЕТО

Неделчо Неделчев, Владимир Овчаров, Йордан Бояджиев, Руси Русев, Димитър Неделчев, Христо Терзиев, Иван Църов, Диян Димитров

Изтегли текстов доклад

КОСМОГОНИЯТА НА БОГОМИЛИТЕ

Спас Мавров

Изтегли текстов доклад

Пастирската дърворезба в Средногорието

Гл.ас. д-р Елена Водинчарова -ИЕФЕМ-БАН
Изтегли презентация

КОСВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ПОДКРЕПЯЩИ ТЕОРИЯТА ЗА ЧЕРНОМОРСКИЯ ПОТОПИ ВИСОКОТО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Филип Филипов
Изтегли презентация

Пастирската дърворезба в Средногорието

Гл.ас. д-р Елена Водинчарова -ИЕФЕМ-БАН
Изтегли презентация

Древното българското жилище – юрта

Марин Станев
Изтегли презентация

Български зооморфен календарен зодиак и . Българси празничен циклов календар

Таньо Танев, Ангел Манев
Изтегли презентация

Възрожденци Варна “Улична Възрожденска Галерия”

Изтегли презентация

НЯКОИ БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ И ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Александър Мошев
Изтегли текстов доклад

КЕРАМИЧНА ПЛОЧКА (ИКОНА) С НАДПИС †BOLGAR† ОТ КРЕПОСТТА КРАЙ ГРАД ВИНИЦА, МАКЕДОНИЯ

Александър Мошев

Изтегли текстов доклад

Новите фалшификации – Смешен плач или за втория доклад на ЕИ „Помак” до европейските институции

Д-р Елена Алекова

Изтегли текстов доклад