Текстови доклади 2012

Историческата конференция – 2012 г

Пролетни дискусии  – Варна „България в световната история и цивилизации”
12 май 2012 г.
Изтегли текстов доклад

Пътят на спасението – Орфей, орфически мистерии, християнство
Екатерина Пейчева
Изтегли презентация
ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР
Георги Кръстев
Изтегли текстов доклад
ГЕНЕАЛОГИЯ НА АСЕНЕВЦИ
Константин Каменов
Изтегли текстов доклад
Два непознати епизода от Балканската война
Костадин Костадинов
Изтегли текстов доклад
„Българската самостоятелна църква в Илирия“ на архимандрит Кирил Рилски, фототипно издание на оригинала от 1930 г.
Петко Атанасов
Изтегли текстов доклад
60 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ ВАРНА – ПАЗИТЕЛ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ
Владимир Владимиров
Изтегли текстов доклад
„История славянобългарска” – златна страница от нашето славно минало и официален документ за покръстването на българите
Йордан Йорданов, Варна
Изтегли текстов доклад
Варненските архитекти на фронта преди 100 години
Християн Облаков, Варна
Изтегли текстов доклад
Космогонични измерения на празника Св. Георги
Светлозар Рулински, Русе
Изтегли текстов доклад
СВЕЩЕНИТЕ ВОДОПАДИ В РИЛА ПЛАНИНА
Страхил Гювийски, експерт в Национален парк „Рила”
Изтегли текстов доклад