Светлозар Попов

Шамбат – братът на Кубрат

Автор: Светлозар Попов

Издател: Данграфик-Варна

Българският Коледа във „Веда Словена“

Автор: Светлозар Попов

Издател: „Славена“ – Варна