Софтуер за изработка на схеми на шевици

Софтуер за изработка на схеми на шевици

Тема от обучението по проекта „Българската шевица – традиция, послания, съвременност“ е разучаването на софтуер за изработка на схеми на шевици.

           soft4 soft3 soft2 soft1