Библиотека

Книгите са подредени по автори:

Светлозар Попов

Българската идея и демосфератаБългарската идея и демосферата

Анотация: Националната идея е значим социално-политически фактор в живота на обществото, който може да се използва като мощен лост за неговото регулиране и управление. Ето защо тя не бива да бъде подценявана, пренебрегвана или отричана поради непознаване или субективни прищевки, тъй както си позволяваха това довчерашните ни управници. Тя не е случайно и мимолетно, а напротив, почива върху закономерни и обективни корени. Ето защо опознаването й е от първа необходимост за тези, които са се посветили на управлението на държавата и обществото. Защото само така биха се възползвали от нея за благото на България. И за честта на собственото си име.

Издател: Данграфик-Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Българската писменост - известна и непознатаБългарската писменост – известна и непозната

Анотация: “Българската писменост – известна и непозната” (2009) е книга в две части. Първата част е посветена на живота и дейността на Кирил и Методий от ранна младост до самата кончина. Биват развенчавани поредица митове, издигнати в догми и подменящи историческата истина. Представени са всички мисии на Кирил, а след това и на двамата братя, като не се пропуска и премълчаваната мисия на р. Брегалница в Българското царство. Обсъжда се книжовното дело на Кирило-методиевите ученици в България и сътрудничеството между княз Борис, Климент Охридски и Наум в западните български покрайнини. Втората част представлява изследване на ранните азбучни писмености по света, като се започне от най-старата – писмото на хиксосите-иакси, дошли от Индия през ХVІІ в.пр.Хр. и завладели Египет, като се проследява появата му на много места по дългия път. Прави се опит за идентифициране на българската руноподобна писменост и изясняване на корените ѝ в системата от писмени знаци, известни сред древните култури и цивилизации.

Издател: Данграфик-Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Българското име в библейски временаБългарското име в библейски времена

Анотация: Настоящето изследване е плод на дългогодишните проучвания на автора по темата за присъствието на българското име и българите в световната история.  Като цяло то надхвърля тази тема и дава една мащабна картина на исторически събития в библейската древност, проследява миграциите на племена и народи и търси корените на българския род. В своите търсения Светлозар Попов тръгва от “Библията” и българското име в нея, а после включва източници от различни области на науката – историография, археология, палеонтология, митология, фолклор и етнография, езикознание,  океанография, философия. Той събира отделните факти и аргументи като скъпоценни камъчета, с които подрежда мозайката на своите хипотези и се опитва да даде отговор на някои от многобройните въпроси, стоящи пред българската история. Понякога тези хипотези звучат твърде смело и дискусионно, в разрез с уж утвърдени представи, но винаги са логически издържани и коректно аргументирани. Авторът сам преценява, че тепърва предстои тяхното развитие и подкрепа или отхвърляне.

Издател: Данграфик-Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Шамбат - братът на КубратШамбат – братът на Кубрат

Анотация: “Шамбат – братът на Кубрат” (2007) разглежда един кратък, но крайно динамичен и важен период от българската история, около царуването на кан Кубрат. Освен за нас, коментираните събития са от изключително значение и за европейската историография, останали и досега непознати за нея. Пътят към възстановяването независимостта на Стара Велика България на кан Ирник се оказва труден и сложен. Като съюзник на император Ираклий, Кубрат организира военна кампания в северните предели на Аварския каганат. За целта той изпраща по-малкия си брат Шамбат с мощна войска в тила на каганата. Кампанията, продължила повече от 30 години, води до края на аварските нашествия срещу Византия. Походът на Шамбат освобождава съседните народи, известни днес като славянски и за пръв път те познават вкуса на свободата и независимостта. Десетилетие по-късно част от тези славяни – поляни, хървати, словени, сърби, венеди и още много други са преселени в Западните Балкани. Сега разбираме появата на хървати и сърби на Балканите. Разбираме и мотивите за българските претенции към трона на Аварския каганат и коварството на крал Дагоберт с избиването на Алцековите българи в Бавария.

Издател: Данграфик-Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

popov_apokrifБългарски апокрифен летопис проговаря

Анотация:  “Български апокрифен летопис проговаря” (2014) изследва известен български средновековен летопис, съставен през ХІ в., но останал неразгадан досега от изследователите. По същество апокрифът представлява списък на български владетели от времето преди Първото българско царство и до самия му край, с техните най-важни дела. Срещата в него на имена на владетели като Слав, Изот и други, непознати на историческата наука и на още по-загадъчни периоди от историята ни несправедливо печели на апокрифа обидното прозвище “неблагонадежден”. И в същото време не са малко авторите, ползващи едни или други от данните на летописа за определени тези. Внимателният анализ позволи апокрифът да бъде дешифриран и еманципиран като ценен извор на българската история.

 Издател: Книгоиздателство Зограф

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

popov_vedaЗагадките на българската Веда

Анотация:  “Загадките на българската веда” (2017) е второ изследване върху песните от “Веда словена”, този път върху всички включени в сборника цикли. Анализът на всеки един от главните персонажи разкрива неподозирани паралели между техните имена и делата им, които следват хода на човешката еволюция. Мома Вълкана бележи началото в развитието на народа, приел за свой тотем вълка и името му още през палеолита. Синдже е малкото вълче – рожбата на мома Вълкана и Слънцето, което след като възмъжало отвело младежите в люлката на неолитната култура – района на Загрос и Таврос, където са положени за пръв път основите на мотичното земеделие. Символи на тази първа житница става т.нар. Ситска земя със Ситска крале и с неговата дъщеря (сито = жито). А нейният син Сада крале става носител на културното земеделие, на градинарството и овощарството. Уфрен, Урфен, Орфен, Орпю (Орфей) е чудноватото дете, родено хвъркато, с криле на раменете и със свирка в ръката. Още невръстно, свирката му кара всичко живо щом я чуе, да заиграе с музиката. Това майка му Горска юда използва, за да опитоми първите овце и да ги приучи да живеят с хората. Тя първа започва да дои овцете и научава хората да пият мляко и да си правят сирене. Власа бога учи Има крале как да опитоми биковете, а юнак Драве пръв започва да оре земята с впрегнатите в ралото опитомени волове.

Издателство: Онгъл

 Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

popov_zlatoto Златото на халколитната цивилизация Варна

Анотация:  “Златото на халколитната цивилизация Варна” (2017) запознава читателя с голямата част от известните златни находки от халколитната епоха, открити у нас. Това са златни изделия от некрополите Варна І, Дуранкулак, Девня и Русе, от Хотница, Провадия, Снежина, Сава, Радинград, Кошарица и още няколо единични находки от страната. Общото разглеждане позволява разделянето им по типове и извеждането на някои зависимости. Може да се приемат за датирани първите две най-стари златни находки в света. Това са златната спирала от гроб № 165 от некропола Дуранкулак и гривната от 31 златни мъниста от некропол Варна ІІ, датирани към времето на средния халколит. Илюстрирани са видимите паралели в оформлението на златните бичета от гроб № 36 на Варненския некропол (4300 г.пр.Хр.) и “златните близначки” от Аладжа Хююк, Мала Азия от ІІІ хил.пр.Хр. – свидетелство за трайните следи, оставила цивилизация Варна в златарството на централна Анатолия, 2000 години след нея. Книгата е с цветни илюстрации и с превод на английски език.

 Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

bg_koledaБългарският Коледа във „Веда Словена“

Анотация:  “Българският Коледа във “Веда словена” (2010) е изследване върху Коледния цикъл песни от сборника “Веда словена”. Неговата първоначална цел е да се придобие представа за автентичността на песните в сборника с родопски песни, набеден за фалшификат, още с появата си преди около век и половина. Анализът на песните, посветени на Коледа и на майка му – Злата майка, разкриват неизвестни досега детайли от празника с неговия ритуал, но и от житието на божията майка Злата и на нейния любящ хората син Коледа. Повече от десетина са установените разлики от съвременните църковни представи и практики на описания ритуал и това са важни аргументи в подкрепа автентичността на “Ведата”. Същевременно самият Коледа се оказва свързан посредством неподозирани паралели с образите на Исус Христос и на индийския бог Кришна. А срещата му във възрожденската ни литература начело на българската общност през VІІІ в.пр.Хр. и като баща на митичния цар Болг, повдига много въпроси и хипотези около ранната българска история.

Издател : Славена

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Спас Мавров 

trilogy

Свръхсетивност * Отношението функция на еволюцията * Балканите – жлеза на времето

Анотация: Трите езотерични изследвания  – Свръхсетивност, Отношението – функция на еволюцията и Балканите, жлеза на времето – са излизали съответно през 1995, 1999 и 2002 г. Тиражът им отдавна е изчерпан, но търсенето на тези заглавия и читателският интерес към разглежданите в тях проблеми продължава. Това даде повод авторът да се върне към своите разработки и да подготви тяхното второ допълнено издание.

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

obmenТеория на енергийния обмен

Анотация:  Теорията на енергийния обмен не е просто навлизане в Светая Светих, а е научно доказателство за съществуването на енергийно ниво в нашите естествени отношения с хората и особено с интимния партньор. ТЕО е надникване в Общите закони на това отношение. Невъзможността днес науката да докаже части от процеса на зачатието е защото тя не отчита тази наличност. Ние я предлагаме като теория, в която подстъпите към недоказаното стават естествени и лесно превземаеми. Нека читателят има търпението да изчете този интересен разказ и сам ще се убеди в нашата логика и в нашата готовност да помогнем на съвременната наука. Посветените никога не са отказвали контакт с науката, но непреднамерен и логичен, без предразсъдъци. Ние приветстваме всеки, който прочете тези редове и се замисли над основанията ни да разкрием тази мистерия – Зачатието.
Джуал Кхул, Тибетецът,19 март 1996. Казанлък

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

12_tДванайсетте тайнства на Христос

Анотация: Текат в единство и хармония категориите време и пространство, текат с тях епохи, периоди и култури, в които се срещат непрекъснато двете основни субстанции на движението – енергия и материя. Срещат се навсякъде – в цветето и пеперудата, в риса и сърната. Срещат се категорично и безкомпромисно обаче само в човека. Чрез сблъсък, чрез драстични конфликти или умиротворени и хармонизирани, удовлетворяват стремежите на душите и надеждите на боговете. Те са утеха за отрудените сетива на пратениците, следящи от Тънкия свят или участващи в живота резултатите от безмълвната си сеитба. Вървят Времената, мени се Пространството, а с тях и Човекът. Небесният и Земният. Единният, в когото двамата срещат Себе Си и където отработват подобието, заложено в сътворението.

Динамичната енергия на Небесния човек, ограничен и дисциплиниран от материята, приема форма, започваща като затвор, но завършваща като венец. Ето как решетките на страстите могат да станат ластари за жива корона. Бавно, мъчително и с железен прът в колелото на еволюцията, неуморно поставян от Тъмната ложа. Труден път. Осветяван непрекъснато и видимо, от Души, преминали по него в по-ранни времена или изпратени от различни Йерархии да помагат на земното човечество. Винаги е ставало въпрос само за него – за земното човечество, което започва с едно почти програмирано грехопадение и завършва с Голгота. Път на множество човешки и небесни синове на духа. Само един от тях обаче носи в себе си едновременността на времената, на пространството и на Духа, който може да ги осмисли. Без него, без Духа, времето и пространството са илюзия, а еволюцията – безсмислена. Защото еволюция без духовно осмисляне на битието е просто живеене и смърт. Първото го правят животните с отлично развитите си инстинкти, а второто не зависи от никого и нищо, което е във властта на хората и материята. Разликата започва, когато инстинктите достигнат нивото на интуицията, но не спират там, а подпомогнати от ума, развиват съзнание, чиито качества черпят знание директно от Висшия ум. Затова е нужно познанието. Без него инстинктът има само ярките бликове на ясноосъзнаването, но не и интуитивното знание на обучените умове. В това се състои същността на разширеното съзнание – в единството между знание, съзнание и духовност.

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

ezo_astroПътят на пробудената душа

Анотация: Личната ориентировка на читателя във фундаменталните идеи на Езотеричната тракийска астрология трябва да стане по начин, който посветените знаят и прилагат. Без тази последователност не е възможно да се подминат капаните на свикналото ни да получава разработени и ясни анализи съзнание. Има моменти, в които текстът изисква от читателя внимание, аналитичност и индивидуален подход към основната идея. Езотеричната астрология не приема категорично опита да се систематизира казаното до идеи, важащи за всички хора със същия знак. Материята е съществено различна и е невъзможно да бъде разбрана, ако не се изучат правилно всички теми на цялата Първа част. Затова конкретно съветваме читателя, желаещ да навлезе в дълбочината на вложената информация, да спази следните условия:
1. Трябва да прочетете книгата от началото до края, почти като роман – 
за да се схванат идейните зависимости на движението на душата по Обърнатото колело (на пробудената душа).
2. Докато четете книгата, отбелязвайте в полето със знака на вашата зодия всички пасажи или идеи в другите зодиакални знаци, отнасящи се до вашата зодия.
3. Когато прочетете книгата напълно, върнете се и прочетете всичко, което пише за вашия знак и вашия асцендент. Опитайте се да схванете връзките между Съдбата ви и Характера ви.
4. Вече можете да изчетете и всички пасажи за вашия знак, намиращи се в други зодиакални знаци. Когато ги прочетете, ще откриете ново ниво на личния си Път. И тогава:
5. Разгледайте кой знак в кой дом се намира на вашата лична последователност, като не забравяте, че вие сте Първи дом. Опитате ли се да анализирате отношенията си с другите знаци (според дома, в който те се намират за вас), ще откриете значението на тези допълнителни информации.
Разбираме сложността на въпроса, но за всяко качествено нещо се изискват две условия: усилие и търпение. Езотеричната астрология разчита на стремежа и прилагането на воля за ориентация на душата по пътя на нейната Духовна еволюция.
.

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

kolobarКолобър

Анотация: Изнесената тук информация е основата на Учението на Тангризма. Като Учение то има своите вътрешни ритуални интерпретации, които религиозната практика е отработвала в съзнанието на българите. От изложените идеи става ясно, че тази практика би трябвало да бъде минимална, принципна и с по-голяма нагласа на душата да следва съзнателно, отколкото да изпълнява поведенчески канонични обреди и внушения. Затова наричаме Тангризма Учение с религиозна практика.
Монотеизмът, като начало на Знанието, в което Божественото Вселенско ниво трябва да бъде интерпретирано до Земното Познание, е процес развиващ духовността като Цялост, като единство между Дух и Материя. Вътре в цикъла на Времето тази цялост се предава чрез колобърството от хилядолетия. Преданието твърди, че е от 12000 години. Календарът на българите го потвърждава.
Учението има своите допълнителни разработки на много от изложените в текста идеи.Тях ще представим в следващите книги.

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

prikazkiБългарски вълшебни сакрални приказки

Анотация: Приказката е основно средство на Българската колобърска традиция за предаване на нейните знания екзотерично – за хората, докато езотеричното (тайното) се е предавало винаги само между посветените – от посветен на посветен. Фолклорният сакрален разказ носи разширена кодирана информация за живота, работеща на подсъзнателно ниво в човека. Всичко, което е описано като Учение на Тангризма в книгата „Колобър“, се отнася за посветените, за колобрите. Всичко, което е разгледано в тази книга, е за хората, за тяхното битие на души все още недостигнали нивото ученик.

Издател: Данграфик – Варна

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

spas_alhimiyaАлхимията като наука

Анотация: Като наука на колобрите за трансмутацията на видовете, преминаващи в своята еволюция през четирите основни Царства на Земята, алхимията се явява наука на посветените за тайните на Творенето и Сътворението.

Изследването, което ще представя, категорично се различава и дистанцира от свободните литературно-научни трактати и схеми и техните тълкувания, типични за псевдо-интерпретаторите на алхимията, каквито са всички изследователи на тази загадъчна наука. Разбира се, не включвам в това ято от фанатизирани умове души като Орфей, Питагор, Лао Дзъ, Иисус Христос, Нютон, Юнг и други, оставили в тезисите си дълбоки и все още неосъзнати от хората алхимични идеи и изследвания. Те не са тълкуватели, а Адепти на алхимичните знания, чиито съчинения впечатляват съвременната наука, но твърде рядко някой се сеща, че наистина надхвърлят човешкото познание, предлагайки на света невероятно много нови идеи за развитие на съзнанието до неговото най-висше ниво – духовността.

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Светлозар Рулински

sh_mitove 

Шумерски митове в българския фолклор

Анотация:  За шумерската култура се пише малко. Обикновено се споменава заедно с още три-четири древни култури, което я обезличава. За това има важни причини и едната е страх от истината. Изглежда вече е време завесата да се вдигне. Това не е по моите скромни възможности, но ъгъла на завесата ще се опитам да отместя.

Издателство: Данграфик-Варна

 

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК

Светлозар Рулински и Георги Кръстев

bg_kalendar Българският календар

Анотация: Прабългарският календар е най-стария в света, признат от ЮНЕСКО.

Основни характеристики на календара“

  1. Българският календар е слънчев.
  2. Българският календар е юпитеров.
  3. Българският календар е циклов.
  4. Българската календарна земна гoдина започва един ден след зимното слънцестояние, което по григорианския календар е 22 декември.
  5. Българският зодиак не е ретрограден.
  6. Главните измерителни единици за време в календара са земното денонощие, земната година, звездният ден и звездната година.

.Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК

enki Енки – Създателят и Светителят

Анотация: Вие държите в ръцете си една необикновена книга. Това, което ще прочетете в нея ще Ви затрудни, тъй като не се вмества във вашите представи и е твърде различно от наученото в училището.

Тази книга ще ви пренесе далеч в миналото, във времето на сътворението на човека. Но същевременно миналото и настоящето ще са в непрекъсната връзка. Тази връзка не е някаква измислица. Тя е жива реалност в песните, фолклора, хорaтa, празниците, обредите и обичаите на българите. Тя съществува и в техния език и култура.

Книгата може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК

Христо Смоленов

проф. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев

България в световната история и цивилизации – дух и култура

  Сборници с доклади от едноименната конференция

Сборник 2017

sbornik2017

Сборника може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Сборник 2018

sbornik2018

Сборника може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Георги Велев

Посланието Побити камъни

pobiti_kamani

Анотация: Книгата представя нов възглед за феномена Побити камъни. Противно на всички досегашни теории, обясняващи тяхното възникване като следствие на природни процеси, в книгата се излага и доказва тезата, че те са съзнателно творение.

Побитите камъни са известни от дълбока древност като култово място. Първото им документиране обаче е от 1829 г. До ден днешен се откриват белези за съзнателна обработка и подредба на мегалитите. Необорим аргумент за мегалитната структура на Побитите камъни е стриктното ориентиране на милионите блокове спрямо хода на Земята около Слънцето в кардиналните  моменти от това движение: пролетно и есенното равноденствие; лятното и зимното слънцестоене.

Към изброените аргументи за съзнателното изграждане на мегалитния комплекс, в книгата е доказана тезата, че златното съкровище от Варненския халколитен некропол разкрива геометричния замисъл, мерки и еталони на Побити камъни.

Книгата на Велев е издадена на английски език под заглавието: “The message Pobiti kamani. Fossil forest” (2013).

Издател: Данграфик-Варна

Сборник 2019

sbornik2019

 Сборника може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.

Сборник 2021

корица сборник 2021

 Сборника може да изтеглите свободно в pdf формат като кликнете ТУК.