Доклади от Историческа конференция Варна 2010

Технологични постижения на древните хора, живели във Варненския и Провадийския край преди 6000 години
проф. дтн. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев
Изтегли текстов доклад Изтегли презентация

ВСЕЛЕНСКОТО ГЕНЕЗИСНО СВРЪХВРЕМЕ
Таньо Танев, Ангел Манев
Изтегли текстов доклад

БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Антон Рачев
Изтегли текстов доклад

Какво не видяха учените в „Голямата косматка” или друг поглед върху Съоръжението
Ангел Манев, Таньо Танев
Изтегли текстов доклад (размер 8omb)

Асоциация на Българите по света
Иван Момчев
Изтегли текстов доклад

Индоарийски следи в България
Светлозар Рулински (Русе)
Изтегли текстов доклад

БЪЛГАРИ И ГАГАУЗИ В МОЛДОВА
Иван Грек, Молдова
Изтегли текстов доклад

БОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕЛАСГИ
Варта Корисян, Пловдив
Изтегли текстов доклад

ФЕСТИВАЛЪТ „МОСТОВЕ НА БАЛКАНИТЕ” 2010 г. – ПЪТ ЗА ОПОЗНАВАНЕ И СБЛИЖАВАНЕ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ ЧРЕЗ ФОЛКЛОРА.
Дочка Къшева
Изтегли текстов доклад

Сабазий и св. Атанас – за един древен ритуал по нашите земи
доц. д-р Павел Стефанов
Изтегли текстов доклад

Българското село – генератор на традиция
Росен Гацин
Изтегли текстов доклад

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА – ПРОБЛЕМИ НА ЕТНОГЕНЕЗАТА
Светлозар Попов
Изтегли текстов доклад

ЕДНО ИЗКАЧВАНЕ НА РИЛСКИЯ ВРЪХ КАБУЛ
Страхил Гювийски
Изтегли текстов доклад

ПЪТЯТ НА ПОСВЕЩЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ САКРАЛНИ ВЪЛШЕБНИ ПРИКАЗКИ
Спас Мавров
Изтегли текстов доклад