Видео – Пролетни дискусии ВАРНА, 26-27 април 2014

Пролетни дискусии 2014, Варна – представяне – Водещ Екатерина Пейчева

„Българите на Балканите през IV-VI век“ – Светлозар Попов (Варна)

Библейска хронология, разпятие, нова ера – Ангел Манев и Таньо Танев (Стара Загора)

„Принципът на дванадесетичността“ – Ангел Манев и Таньо Танев (Стара Загора)

Дискусии по докладите – част 1

„Българите и Първа Юстинияна“ – Весела Трайкова (София)

„Великото преселение на народите – източници и коментари“ – Петко Атанасов (София)

За така наречените „амулети конници с мъжка глава“ – Йото Валериев, Йордан Бояджиев (Варна)

„От Шумер до Добруджа. Път през вековете“ – Светлозар Рулински (Русе)

„Халколитната Цивилизация Варна“ – новата книга на Светлозар Попов, Даниела Василева, издателство „Данграфик“

Коментар и анализ върху „Българска история“ на БАНИ – Ради Панайотов

Кръгла маса – разговор на тема „Ранното християнство на Балканите и нашето минало“ – водещ Петко Атанасов (София)