Видеодоклади 2019

Видеодоклади от XXIV национална конференция 23 – 24 ноември 2019, Варна

Приветствие на Коста Базитов, зам. кмет на Община Варна, при откриване на Варненската конференция

XXIV национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, Варна, 23.11.2019 г. – традиционно откриване на форума: Изпълнения на хор „Морски звуци“ – диригент Росица Щерева, пианист Жанета Бенун-Николаева

Фондация „Българин“ в подкрепа на фолклорното наследство – Станимир Георгиев, Варна

Името КИМЕРИ, което някога са носили българите – проф. Борис Атанасов, София

100 години от подписването на Ньойския договор и съдбата на България – Стоян Райчевски, София

Символът на свастиката в българската везбена традиция – доклад на Славян Стоянов, Варна

Проектът „ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК“ – генератор на българския дух и култура – Ивелин Михайлов, изп. директор

95 години Археологическо сдружение „ЖИВА СТАРИНА“ – Павлинка Дякова, Шумен

АРХИТЕКТЪТ КАМЕН ГОРАНОВ (По документи в Държавен архив – Варна) – Донка Николова, гл. експерт в ДА

Проучвания на „Варненски Некропол 3“ – гл. ас. д-р Владимир Славчев, РИМ Варна

Иван Александър – царят исихаст – д-р Елица Димова, София

Ирландските болги и северното корабоплаване – доклад на Светлозар Попов, Варна

Българските хайдути в антиосманската съпротива на Европа XV-XVII век – Иван Първанов, В. Търново

Забравените оръжия по българските земи – Стефан Попов, София

Идейни проекти за превръщането на „Некропол I“ в туристически археологически обект

Черноморските фарове – фотоизложба на Владимир Спасов, София

Подводни културни туристически маршрути в западната част на Черно море – доц.д-р Преслав Пеев, Варна

Възстановка на Първото царство на Земята

Слънчевият календар на българите – Спас Мавров, Казанлък

Къде е било древното светилище-прорицалище на бог Дионис? – Андрей Киряков, Пловдив

„Непознатите братя Шкорпил“ – проект с новаторски характер – Наталия Енева и П. Атанасов, РИМ Варна

 

Арес от тракийския пантеон – Петко Атанасов, София

140 години дипломатическа служба в България, 1879-1918 г. – д-р Алека Стрезова, ИИИ – БАН

Двойните брадви от земите на Североизт. Балкани до I хил.пр.н.е. – Ставри Топалов, София

Място и роля на търновската женска организация през Възраждането – Гинка Георгиева, В. Търново

Обредните хлябове и техните символи – Милена Драгнева, Ист. музей – Провадия

Празникът във възрожденския Пловдив. „11 май – Втори Великден“ – д-р Ирена Янчева, Пловдив

90 г. от издаването на „История на въстанието в Батак 1876“ от Й. Венедиков – Ивалина Денева, Варна

 

ВАРНЕНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ с принос в българската историография – Даниела Василева, Варна

Димитър Маринов – основателят на Етнографския институт при БАН – д-р Росен Гацин, СУ