Видео доклади 2012

Пролетни дискусии – Варна
„България в световната история и цивилизации”
12 май 2012 г.

Откриване

Част 1

Част 2

Част 3