МАГИЯТА НА ЕДИНЕНИЕТО

МАГИЯТА  НА  ЕДИНЕНИЕТО

XVI   НАЦИОНАЛНА  ИСТОРИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ

„БЪЛГАРИЯ  В  СВЕТОВНАТА  ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИИ  –

ДУХ  И  КУЛТУРА”

Екатерина Пейчева

На 26-27 ноември 2011г.  в Пленарната зала на Община Варна се проведе поредната, станала вече традиционна историческа  конференция.  Тази година подтемата беше „Варна – кандидат за европейска  културна столица  2019 г.”, затова основната част от докладите бяха посветени на миналото и настоящето на Варненския край.

Изключителната история на Варна и Варненския регион, която започва с  цивилизацията, живяла тук преди потопа в Черно море, откритото най-старо обработено злато в света,  както и мегалитите на Побити камъни  позволяват да се създаде хипотезата за най-древната цивилизация с център Варна. Богатото наследство на тракийската култура по тези земи, договорът между кан Аспарух и византийския император  Константин IV през 681 г. – от който тръгва съвременна България, битката на народите – на цвета на християнското рицарство срещу полумесеца през 1444 г., при която загива полският крал Владислав III Ягело, наречен Варненчик, са значими факти от миналото на нашия край.  Бележита диря оставят духовно-творческото наследство на варненския митрополит Симеон, дейността на хирурга Параскев Стоянов,   композитора Добри Христов, написал най-прекрасната православна музика, архитектите Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, скулпторът Кирил Шиваров, придали европейското очарование на Варна, световно известният художник  Борис Георгиев ди Варна, първият в света балетен конкурс,  музикалните и кинофестивали, фолклорните конкурси и празници. Всичко това е солидно основание  за предложението  Варна да бъде избрана за културна столица на Европа. Проектът на Община Варна за това предложение беше  представен от Елка Кръстева, член на секретариата на проекта. Тя подробно ни запозна с многобройните изисквания на Европейския съюз, както и с намеренията и мероприятията на общината, които трябва да бъдат изпълнени за тяхното покриване.

„Живата история – проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, представи завеждащата отдел „Краезнание” на библиотеката Кристиана Димчева. Проектът по програма на европейската комисия „Обучение през целия живот” събира участници от различни страни и възрасти, които се запознават с историята и културното наследство на Варна.

Continue reading

Програма – ХVI национална историческа конференция 26-27 ноември 2011 г

Организационен комитет

с подкрепата на Община Варна и Съюза на учените – Варна

провежда ХVI национална  историческа конференция

„България в световната история и цивилизации – дух и култура”

на 26-27 ноември 2011 г. в Пленарна зала на общината

Акцент: „Варна – кандидат за европейска културна столица 2019”

ПРОГРАМА

събота

9.30 Откриване. Водещи на конференцията – Екатерина Пейчева, Йордан Бояджиев

10.00  Съчиненията на Митрополит Симеон. Том 1. – д-р Кирил, Варненски и Великопреславски митрополит

10,30 Проектът „Варна – кандидат за европейска културна столица 2019” – Елка Кръстева

11.00 Потопът в Черно море. Варна и корените на европейската цивилизация – Документален филм на проф. д-р Петко Димитров и д-р Христо Смоленов. Коментар на авторите.

12.00 – Златото на България – източници, находки, технологии  –проф. Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев (Технически университет, Варна) и Христо Терзиев (Ямбол).

12,30 – Посланието Побити камъни – Димитър Кунев (Варна)

 

12,30 – 13,30 Почивка

 

13.30 Цивилизация Варна и мегалитната култура – Светлозар Попов (Варна)

14.00 Хирургични инструменти на траките от I век – доц. д-р Красимир Коев (Медицински университет, София)

14.30 Отново за хуни и българи – препрочетено и преосмислено – д-р Александър Мошев (София)

15.00 Ранното християнство по българските земи и едиктът на сердикийския император Галерий – Петко Атанасов (София)

15.30 Живата история – проект на Рег. библ. „Пенчо Славейков” – Кристияна Димчева (Варна)

16.00 Динамика на развитие на праисторическите култури на територията на България. Краят на културата Варна – Красимир Ковачев (Варна)

16.30 Новата физика и древното българско знание – Георги Кръстев (Монтана)

17.00 История на Балканите на фона на световната цивилизация – Ангел Манев, Таньо Танев (Стара Загора)

17.30 Моделите на (прото) българските преселения от Средна Азия към Европа – Константин Каменов (Пловдив)

18.00 Закриване

 

 

Неделя

9.30 Кратък обзор на първия ден от конференцията

10.00 Материали и технологии за изработка на оръжия за поразяване от разстояние (стрели, копия, артилерия), използвани в сраженията по Българските земи от Античността до Средновековието. Нови данни за снарядите, използвани от армията на Владислав ІІІ в Битката на народите при Варна през 1444 г. –
Автори: д-р Владимир Овчаров, проф. дтн Руси Русев, д-р Йордан Бояджиев (Варна)

10.20 Археометричен анализ на българските средновековни монетосечения – нова книга на д-р Владимир Овчаров

10.30 Арх. Стефан Венедикт Попов – Християн Облаков (Варна)

11.00 Възстановена е родната къща на Учителя Петър Дънов в с. Николаевка, Варненско – Павлина Павлева (с. Николаевка), Елена Икономова (Варна)

11.20 Българското Слово и значение на буквите в кирилицата – Йордан Йорданов (Варна)

11.40 Астрологични аспекти на глаголицата. Мистерията на златните маски – Адриана Вотей (Варна)

12.00 Сакралната геометрия на рабоша и сонометрията на Сент Ив ДꞌАлвейдър – Таньо Танев, Ангел Манев (Стара Загора)

12.30 – 13.30 Почивка

 

13.30 Многото  лица на хирурга проф. д-р Параскев Стоянов. 140 г. от рождението му – Тодорка Стоянова, Музей за история на медицината (Варна)

14.00 Завръщането на Юрий Венелин – Антон Рачев (Русе)

14.10  Гнездата на старата вяра – Светлозар Рулински (Русе)

14.30 Древни семейни и родови символи в българското народно приложно изкуство – килим и шевица – Спас Мавров (Казанлък)

15.00 Прабългарски елементи в традиционното българско облекло – Венцислава Великова (гр. Белослав)

15.30 Генезисът на страха в традиционната българска култура – Росен Гацин (Академично етноложко сдружение – София, гр. Белослав)

16.00 Одухотворяване облика на България с творчеството на Николай Райнов – Неда Живкова (Варна)

16.30 За произхода на името Варна – Стефан Серафимов (Шумен)

16.40 Елена Янкова – българска народна певица от Бесарабия – Илия Вълков (Варна)

17.00 Българското културно-историческо наследство в Северна Добруджа. Документален филм „Забравената земя” – Костадин Костадинов (Варна)

17.45 Обсъждания по докладите

18.30 Закриване на конференцията