Пролетни дискусии – Варна – Обзор

Пролетни дискусии  – Варна
„България в световната история и цивилизации”
12 май 2012 г.

Този форум се роди по предложения на много от участниците в едноименната историческа конференция, която се провежда ежегодно в края на ноември от 16 години в Пленарната зала на Община Варна. Историята на тази уникална по рода си конференция е разказана в сайта, но ще отбележим, че нейната уникалност има няколко измерения, които се поддържат и съхраняват през годините. На първо място това е нейният новаторски дух. Тук се разбиват наложени идеологически и „научни” табута, търси се обективната истина за дълбоките корени на българската държавност и духовност, за пътя на българите през вековете. Второ, още през 1998 г. за първи път се поставя въпросът за българските общности по света и необходимостта от тяхното приобщаване към родината. Форумът излиза с декларация до ръководителите на държавните органи с предложение за създаване на Световен съюз на българите. Тази тема е актуална и днес, тя ежегодно присъства в програмата на конференцията. Друга характерна черта е участието на изследователи, които не са професионални историци, но задълбочено и вдъхновено проучват българската диря в пространството и времето, на територията на историографията, древните летописи, фолклора, етнографията. От нашата конференция са тръгнали множество публикации, сборници с доклади, книги, които дават отговор на значими въпроси от българската история, които с години са били премълчавани, фалшифицирани, пренебрегвани, изопачавани.

За съжаление, в учебниците по история, в различни енциклопедии и справочници все още могат да се прочетат отдавна отхвърлени от съвременните проучвания факти, които често пъти са обидни за паметта на дедите ни. Това поставя под сериозно съмнение качеството на образованието на децата ни, което намира израз и в изкривяване на техния мироглед, а това се отразява върху целия ни обществено-политически живот.

Continue reading

ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

П О К А Н А

за участие в ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ – ВАРНА

Каним ви да участвате в първите „Пролетни дискусии – Варна”, които ще се проведат на 12 май 2012 г., в Културно-просветен център „НАЧАЛО” – Варна,  ул. „Раковски”, № 4. (www.centar-nachalo.com)

Събитието – „Пролетните дискусии – Варна” са продължение на ноемврийската историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” (www.istor-konf-varna.com), която се провежда ежегодно във Варна вече 16 години, основана от народния будител Димитър Боянов. Предложенията за провеждането на този пролетен форум идват от страна на участниците в конференцията – докладчици и слушатели.

Идеята –  да се дискутира по някои основни теми от историческия и духовния път на българите през вековете, като се изчистят наслоените фалшификации и спорни моменти, на базата на съвременните проучвания. Стремежът ни е да се популяризират дълбоките корени на българската държавност и духовност, които да са верни ориентири по пътя на българите във времето напред.

Участват автори на изследвания, свързани с посочените теми: Кирил Милчев, Петко Атанасов, Александър Мошев (София), Светлозар Попов, Йордан Бояджиев (Варна), Таньо Танев, Ангел Манев (Стара Загора), Спас Мавров (Казанлък)

Теми на първите „Пролетни дискусии – Варна” са:

  • Български държави преди създаването на Дунавска България.
  • Духовни учения по българските земи до X век.
  • Древни извори за българската история – летописи, историография, археология, фолклор.

Програма

9.30 Откриване и представяне на участниците

10.00  Български държави преди създаването на Дунавска България – водещ Кирил Милчев

13.00 Обедна почивка

14.00 Духовни учения по българските земи до X век – водещ Петко Атанасов

16.00 почивка

16.30 Древни извори за българската история (летописи, историография, археология, фолклор) – водещ Светлозар Попов

18.30 Обобщение на дискусията

19.00  Закриване                                                                                                                  

За контакт:   +359 878 706498 – Даниела Василева – организатор

+359 884 561081 – Анатолий Радев и Дария Василева – медия координатори