Светлозар Попов

Българската идея и демосферата

Автор: Светлозар Попов

Издател: Данграфик-Варна

Шамбат – братът на Кубрат

Автор: Светлозар Попов

Издател: Данграфик-Варна

Българската писменост – известна и непозната

Автор: Светлозар Попов

Издател: Данграфик-Варна

Българското име в библейски времена

Автор: Светлозар Попов

Издател: Данграфик-Варна

Българският Коледа във „Веда Словена“

Автор: Светлозар Попов

Издател: „Славена“ – Варна